ANNONS:
Till Di.se
FREDAG 20 OKT Sveriges bästa finanssajt 2017
MENY
START DI TV BÖRS & MARKNAD
Start Nyheter

Credit Suisse: Baselkommitténs förslag får stor effekt i Norden

Baselkommitténs senaste förslag kring att minska variationen i riskvikter, inklusive begränsningar kring hur banker får använda interna beräkningsmodeller, kan få stora effekter i Norden, bedömer investmentbanken Credit Suisse.

"Vår första bedömning av de tre huvuddelarna i förslaget antyder att effekten kan bli meningsfull, men hanterbar. Vi estimerar att borttagandet av möjligheten att använda interna modeller för exponeringar mot banker och storföretag innebär cirka 2 procents riskviktsinflation, vilket kan minska bankernas kärnprimärkapitalrelation med runt 0,3 procentenheter", skriver Credit Suisse.

Credit Suisse ser här stora effekter i Norden, särskilt för Handelsbanken och Swedbank. Effekten för Nordea och SEB bedöms däremot bli mindre.

Basel-kommittén presenterade på skärtorsdagen förslag kring hur man skulle kunna minska variationen i riskvikter. Bland annat föreslås att interna modeller inte ska få användas när det gäller vissa exponeringskategorier, såsom lån till finansiella institutioner och storföretag. Vidare föreslås vissa riskviktsgolv samt ökade krav på specificeringar av bankernas modeller införas.

En konsultationsperiod kring förslagen kommer att äga rum fram till midsommar.

"Ett positivt inslag var att Baselkommittén inte föreslog förändringar av riskvikterna kring statspapper", skriver Credit Suisse som anser att det inte är sannolikt att riskvikterna för statspapper kommer att höjas i meningsfull grad.

Tyck till