ANNONS:
Till Di.se
TISDAG 17 OKT Sveriges bästa finanssajt 2017
MENY
START DI TV BÖRS & MARKNAD
Start Nyheter

Trots larmen ökar Vattenfall åter utsläppen

  • Foto: TT

Trots larmen om en hotande klimatkatastrof och egna löften om att kraftigt sänka sina hårt kritiserade koldioxidutsläpp ökar statliga Vattenfall åter utsläppen.
Mer kolkraft i Tyskland ligger bakom därmed fortsätter svenska statens kraftbolag att ligga högt bland Europas största utsläppare av klimatgaser.

I slutet av förra året enades världens länder i Paris om ett nytt globalt klimatavtal för att begränsa uppvärmningen av jordens klimat till 2 grader. Sverige är ett av alla länder som skrev under. Regeringen har dessutom meddelat sitt mål att Sverige ska bli världens första fossilfria välfärdsland och att utsläppen av koldioxid därmed ska elimineras. 

Men svenska statens största företag, energikoncernen Vattenfall, är samtidigt en av Europas största utsläppare av koldioxid, en gas som enligt forskare bidrar till att gradvis höja jordens medeltemperatur till för mänskligheten farliga nivåer. 

Och nu visar nya siffror att utvecklingen går åt helt fel håll. I stället för att minska ökar Vattenfall åter sina utsläpp. Under 2015 släppte Vattenfall ut 84,3 miljoner ton koldioxid i jordens atmosfär. Det var en ökning med nästan 2 procent jämfört med 2014, då 82,7 miljoner ton släpptes ut.  

Siffrorna är Vattenfalls egna och framgår av årsredovisningen för 2015 som nu är offentlig. Och utvecklingen går därmed stick i stäv med Vattenfalls egna mål och upprepade löften att utsläppen kraftigt ska sänkas. För varje kilowattimme el som Vattenfall producerade i fjol släpptes 426 gram koldioxid ut, den högsta nivån under åtminstone de senaste fem åren.

Det var de omstridda köpen av kol- och gaskraft i en rad länder som gjorde att Vattenfall gick från nästan noll i utsläpp under slutat av 1990-talet till bli en av kontinentens största utsläppare av koldioxid. 

Vid sidan av köprundan har Vattenfall dessutom under flera år satsat mångmiljardbelopp på att bygga en rad helt nya fossileldade kraftverk både i Tyskland och i Nederländerna. Och det var just starten av ännu ett nytt jättelikt kraftverk som uppges vara den främsta orsaken till att Vattenfall nu åter ökar utsläppen. Det är det stenkolseldade verket Moorburg i Hamburg, ett av Vattenfalls största och dyraste kraftverksbyggen, som nu är i drift.

"Investeringsbeslutet togs under väsentligt skilda marknadsförutsättningar än de vi ser i dag. kraftverket är dock ett av de mest effektiva i Europa", skriver Vattenfalls vd Magnus Hall i sitt vd-ord i årsredovisningen. 

Vattenfall har av bland andra miljöorganisationer som Greenpeace länge beskyllts för att vara en av Europas största klimatbovar. Som Di berättat tidigare släpper Vattenfall årligen ut långt mer koldioxid än Sveriges samlade utsläpp och den trenden fortsätter nu. 

Vattenfall upprepar att det är en viktig prioritering att minska koldioxid-exponeringen. Målet uppges fortfarande vara att sänka utsläppen till 65 miljoner ton till 2020. Och på lång sikt är målet att bli helt klimatneutralt, men det är först till 2050, alltså om 34 år.

Åtminstone en avgörande åtgärd för att lyckas med målen omgärdas dock av frågetecken. Det handlar om planerna på att sälja brunkolsverksamheten i Tyskland, som står för en stor del av Vattenfalls samlade utsläpp. Som Di berättade nyligen ska nu de potentiella köparna ha lämnat in sina slutbud. Men enligt externa bedömare är buden sannolikt mycket låga och att det är fortfarande osäkert om affären, som i slutändan ska avgöras av regeringen och eventuellt riksdagen, kommer att genomföras. 

Om inte de fossila verken säljs är alternativet i så fall sannolikt att efterhand fasa ut och släcka ned de kol- och gaskraftverk som Vattenfall investerat ett okänt antal miljarder kronor på, i alla fall om utsläppsmålen ska kunna nås.

Nu är det också offentligt hur mycket koncernchefen får för sitt uppdrag att försöka lotsa statens största företag ur krisen. Under 2015, då Vattenfall redovisade minus 28,2 miljarder kronor i resultat före skatt, fick Magnus Hall sammanlagt 18,6 miljoner kronor i lön och pensionsavsättningar. Någon bonus eller annan rörlig ersättning fick han inte, men däremot andra förmåner för 169.000 kronor, inklusive bilförmån liksom ett årskort hos SJ.

Tyck till