ANNONS:
Till Di.se
MÅNDAG 23 OKT Sveriges bästa finanssajt 2017
MENY
START DI TV BÖRS & MARKNAD
Start Nyheter

Ny konkurrens kräver ökat risktagande

  • Börje Ekholm är styrelseproffs, ordförande för Nasdaq OMX, styrelseledamot i Alibaba, chef för Patricia Industries och tidigare vd för Investor.

KRÖNIKA. De senaste årtiondena har varit gynnsamma för västerländska företag. Globalisering kombinerat med konsoliderade marknader har gjort att vinstmarginalerna stigit kraftigt i många branscher.

Vi ser nu nästa steg i globaliseringen. Nya konkurrenter växer fram. För några år sedan försökte kinesiska Haier köpa Maytag, ett klassiskt amerikanskt vitvarumärke, men stoppades. I stället godkändes Whirpools förvärv av Maytag, trots den dominerande ställning de fick.

Nu köper Haier vitvarudelen inom General Electric. Kinesiska köpare är alltmer aktiva i många sektorer, inklusive hälsovård, livsmedel och teknologi. Kortsiktigt jublar kapitalmarknaden över de höga priserna.

Framtiden får utvisa om de kinesiska företagen betalar för mycket. Men en sak är säker, de kommer att bli formidabla konkurrenter.

Förvärv av företag och teknologier i väst kommer att fortsätta, men kinesernas kanske främsta vapen är hur de driver företagen. Efter alla år som jag har jobbat i Kina och med kinesiska företag har jag blivit alltmer imponerad av deras arbetssätt och målmedvetenhet.

De har en mycket lång tidshorisont på sina investeringar och en uthållighet att ta förluster under lång tid. Däremot är man blixtsnabb på att ta åtgärder vid avvikelser från överenskommen plan. Det är svårt att ta ikapp det man släpade efter i början.

Tidigare var de kinesiska företagen främst verksamma inom enklare produktkategorier och konkurrerade med låga kostnader. I dag ser vi resultatet av att Kina satsat på högre utbildning. Det sägs till exempel att Kina utbildar en miljon ingenjörer per år. Företagen har förflyttat sig i värdekedjan och satsar hårdare på produktutveckling. De har utvecklat internationellt konkurrenskraftiga produkter av mera avancerat slag och de har gjort det med en stor hemmamarknad i ryggen.

Självklart har de också utmaningar och obalanser i ekonomin. Omställningen från en centralstyrd investeringsdriven ekonomi till en konsumtionsekonomi tar tid men den tuffar på. Konsumtionen växer snabbare än hela ekonomin.

Min enkla slutsats är att dessa nya konkurrenter kommer att göra det svårt för etablerade företag att försvara nuvarande marginaler.

Att ropa på handelshinder eller andra sätt att stoppa utvecklingen är ingen långsiktigt lösning. Våra företag måste helt enkelt bli mer konkurrenskraftiga. De måste investera mer i forskning och utveckling men också göra marknadssatsningar. Konkurrensen driver fram ett behov av ökat risktagande, vilket i sin tur gör att vi måste leva med att några satsningar går fel. Låt oss inte glömma ishockeylegendaren Wayne Gretzkys visa ord: ”I missed 100% of the shots I didn’t take”.

Ska vi kunna konkurrera måste våra företag helt enkelt bli tuffare i uppföljning och vara minst lika riskvilliga och långsiktiga i satsningarna som de nya konkurrenterna. Och det kräver en ändrad attityd.

Tyck till