ANNONS:
Till Di.se
SÖNDAG 22 OKT Sveriges bästa finanssajt 2017
MENY
START DI TV BÖRS & MARKNAD
Start Nyheter Marknadsnyheter

Räntor och valutor: Dollarn starkare

Europaräntorna pekade svagt uppåt på onsdagen samtidigt som euron försvagades något.

Svenska räntor sjönk en aning efter att Konjunkturinstitutet, KI, meddelat att barometerindikatorn sjönk i mars och att de reviderar ned sina BNP-prognoser för samtliga tre prognosår. Tillväxten ligger dock fortsatt på en mycket hög nivå.

Vid svensk stängning var den tyska tioåriga räntan 1 punkt högre på 0,22 procent, från samma tid dagen före, medan den svenska tioårsräntan stängde 1 punkt lägre till 0,53 procent.

Nedgången i barometerindikatorn var bred och indikatorerna sjönk i samtliga näringslivssektorer, främst detaljhandeln, även om rörelserna var små.

Förtroendet i tillverkningsindustrin sjönk till 112,5 i mars, från "mycket uppblåsta" 115,1 i februari, väntat var en lite mindre nedgång till 112,7, enligt SME Direkts analytikerenkät.

Hushållen blev dock mer optimistiska, CCI steg till 99,7 från 98,1. Det var också högre än förväntningarna på 98,3, men fortsatt under det historiska genomsnittet på 100.

Torbjörn Isaksson, chefanalytiker på Nordea, konstaterade att barometerindikatorn visserligen sjönk något mer än väntat i mars, men tycker att förtroendet "normaliseras". Trots allt ligger barometerindikatorn kvar på en hög nivå och överensstämmer med en BNP-tillväxt över 4 procent i årstakt.

Han lyfte också fram att hushållens inflationsförväntningar på tolv månaders sikt sjönk till 1,5 procent i mars, från 1,7 procent i februari, vilket kommer att noteras av Riksbanken även om de fokuserar mer på andra undersökningar när det gäller inflationsförväntningar.

SEB:s Olle Holmgren tyckte att KI-barometern gav en blandad bild. Den signalerar en tillväxt över trend, men antyder att tillväxten kommer att dämpas under första kvartalet jämfört med det mycket starka fjärde kvartalet.

Barometerindikatorn utgör icke desto mindre "på marginalen" en nedåtrisk mot SEB:s prognos för 2016 och det kommer bli viktigt att svenska förtroendeindikatorer förbättras i linje med återhämtningen de räknar med för internationella indikatorer, enligt analytikern.

KI publicerade också en ny konjunkturprognos, där de spår en BNP-tillväxt i år på 3,5 procent, på 2,3 procent nästa år och 1,9 procent 2018. Det innebär nedrevideringar för samtliga år jämfört med decemberprognosen, men tongångarna från KI är trots det optimistiska.

"Expansiv finans- och penningpolitik stimulerar efterfrågan som växer på bred front även 2016. Detta innebär att sysselsättningen fortsätter att utvecklas starkt och att arbetslösheten sjunker. Sverige går därmed in i en högkonjunktur. Inflationen förblir samtidigt låg och inflationsmålet nås först 2018", skrev KI.

KI konstaterade att de senaste årens starka utveckling i Sverige delvis är en följd av en global återhämtning efter finanskrisen. Dessutom har penningpolitiken varit expansiv och stimulerat inhemsk efterfrågan. Lågräntepolitiken har även bidragit till att hålla nere värdet på kronan, vilket gynnat exportnäringen.

Låg inflation och låga inflationsförväntningar gör att Riksbanken låter reporäntan ligga still på -0,50 procent till sommaren 2017, trots högkonjunkturen.

Reporäntan väntas ha höjts till 0,00 procent i slutet av 2017 och 1,00 procent i slutet av 2018. I slutet av 2020 spås den ligga på 2,50 procent.

USA-räntorna visade små rörelser efter att ha stigit på tisdagskvällen. Den amerikanska tioårsräntan var 3 punkter högre än vid svensk stängning på tisdagen, till 1,92 procent.

Statistik visade att försäljningen av nya bostäder ökade med 2,0 procent i februari, lägre än väntade +3,2 procent, men samtidigt reviderades januarisiffran uppåt.

Fed-chefen i St Louis, James Bullard, sade till Bloomberg TV att han blir alltmer oroad över guidningen i Federal Reserves "dot plot" och att han övervägt att lämna "övningen" helt och hållet.

Han vill i stället att Fed ska reagera på data vid varje möte och sade att alla Fed-möten är "live". Alla Fed-möten, bör enligt honom, också följas av en presskonferens.

Enligt James Bullard, som röstar i FOMC i år, finns det argument för att Fed skulle höja styrräntan i april.

På tisdagskvällen sade hans kollega Patrick Harker, Fed-chef i Philadelphia, att ekonomins utveckling talar för fortsatt räntenormalisering och att varje möte är aktuellt för en höjning.

Tidigare i veckan framhöll även Fed-ledamöterna i San Francisco och Atlanta, John Williams och Dennis Lockhart, att varje möte är aktuellt för en höjning, även nästa FOMC-möte i april.

På valutamarknaden har dollarn stärkts till 1:118 mot euron, från 1:123, och har även stärkts mot yenen, till 112:71 från 111:76 samma tid på tisdagen.

Kronan försvagades med 1 öre till 9:24 mot euron och med 5 öre till 8:27 mot dollarn.

Tyck till