ANNONS:
Till Di.se
FREDAG 24 NOV Sveriges bästa finanssajt 2017
MENY
START DI TV BÖRS & MARKNAD

KI skruvar ned prognosen

  • Foto: Erik Mårtensson/TT
Tillväxtutsikterna för Sverige svalnar något. Men arbetslösheten fortsätter nedåt. Det spår Konjunkturinstitutet, KI, i sin nya prognos.

”Den stora flyktinginvandringen bidrar till att finanspolitiken blir expansiv i år och nästa år, samtidigt som låg inflation gör att lågräntepolitiken består. Efterfrågan och sysselsättningen växer därför snabbt och arbetslösheten faller”, skriver KI.

Sverige är fortfarande på väg mot högkonjunktur, men ekonomin kommer inte att gå riktigt lika starkt man tidigare trott, bedömer KI i sin färska prognos.

BNP väntas nu öka med 3,5 procent i år, i stället för stekheta 3,9 procent vilket var KI:s prognos i december. Även för 2017 och 2018 dämpas tillväxtutsikterna något till 2,3 respektive 1,9 procent, från decemberprognosens 2,5 respektive 2,0 procent.

”Svagare utfall för världshandeln, global industriproduktion och inköpschefsindex i slutet av 2015 samt början av 2016 motiverar en viss nedrevidering av BNP-prognoserna för de flesta länder”, skriver KI.

Sveriges arbetslöshet väntas å andra sidan sjunka något snabbare de närmaste åren, jämfört med KI:s tidigare bedömning. Under 2016 och 2017 räknar KI med att 140.000 fler personer får jobb. Samtidigt väntas arbetslösheten vända uppåt under loppet av 2018. Då börjar det senaste årets nyanlända komma ut på andra sidan av asylprocessen, och strömma till bland de arbetssökande.

”Högkonjunkturen medför att arbetslösheten sjunker ned till 6,3 procent 2017. Men sannolikt ökar arbetslösheten åren därpå när allt fler flyktinginvandrare kommer in i arbetskraften”, skriver KI.

De offentliga finanserna stärktes i betydande grad 2015 till följd av en stark konjunkturutveckling. Den stora flyktinginvandringen bildar dock ett utgiftstryck i offentlig sektor de närmaste åren. KI bedömer att en stor del av dessa utgifter lånefinansieras. Underskotten i de offentliga finanserna väntas bestå till och med 2018.

”Det innebär att finanspolitiken blir expansiv och är en viktig orsak till den högkonjunktur svensk ekonomi står inför”, skriver KI.

Riksbanken väntas enligt KI låta reporäntan ligga still på minus 0,50 procent fram till nästa sommar. Minusräntan bidrar till att förstärka högkonjunkturen, men givet att inflationen fortsätter att vara trög ”är detta nödvändigt för att få upp inflationen till målet 2018”, skriver KI.

 

Tyck till