ANNONS:
Till Di.se
LÖRDAG 21 OKT Sveriges bästa finanssajt 2017
MENY
START DI TV BÖRS & MARKNAD
Start Nyheter

Jan Glevén: Medvind för it-tjänster

Bättre konjunktur och digitalisering gynnar börsens konsulter. Börsens it-konsulter ser bättre tider framför sig när efterfrågeläget är på väg upp.
Det ger ett bra läge att kliva in i några av sektorns lägst värderade bolag.

Optimismen om framtiden är stor bland många av Nordens it-konsulter. I år väntas den svenska marknaden för it-tjänster öka med drygt 3 procent, vilket motsvarar cirka 6 miljarder kronor. Det ger en marknad som totalt är värd 154 miljarder kronor, enligt siffror från marknadsspecialisten Radar Ecosystem.

Konsulterna har under lång pressats av stigande löner men haft svårt att höja sina priser - en utveckling som pågått sedan 2005. Det har tvingat många att ändra sina affärsmodeller eller lägga ut mer av sin verksamhet på lågkostnadsländer. Men efter en lång period av stillastående priser och tuffare konkurrens ökar nu efterfrågan, bland annat tack vare en allt bättre konjunktur.

Flera konsultbolag har också lyckats höja sina priser där ett trendbrott kunde skönjas under hösten 2015. Då började ett antal utvalda expertroller inom it visa på en uppåtgående pristrend för första gången sedan 2008. Sedan dess har arvodena stigit ytterligare och genomsnittspriserna ligger nu på 887 kronor per timme, enligt en rapport från eWork.

Förutom konjunkturen drivs den positiva utvecklingen av den framväxande digitaliseringen. Det är särskilt tydligt inom tillverkningsindustrin som nu går mot mer tjänstebaserade affärsmodeller. En annan viktig trend som bidrar till en ökad efterfrågan är möjligheterna att koppla samman maskiner, människor och system genom sensorer.

En av de it-konsulter som väntas gynnas av detta är Nordens största aktör Tieto med huvudkontor i Finland. Under de tio senaste åren har Tieto ägnat sig åt att omstrukturera sin verksamhet och få ihop tidigare förvärv, däribland svenska Enator. Det har tagit tid men nu väntas lönsamheten lyfta. Tieto har valt att höja sin målsättning de kommande åren och bolagets rörelsemarginal bör kunna förbättras från nuvarande 10 procent till runt 12 procent inom två år. Lyckas de även få fart på omsättningstillväxten lär dagens 20-procentiga värderingsrabatt till branschledaren Hiq minska. 

Även svenska Acando ser ljusare på framtiden. Bolaget har precis som Tieto brottats med integration av förvärv, senast med konkurrenten Connecta för två år sedan. Framöver lär Acando dock kunna hämta hem synergier. En relativt stor exponering mot industrin, runt 35 procent, bör även kunna bidra till att bolaget ska kunna visa tillväxt framöver. Aktien tillhör en av de lägst värderade i sektorn och handlas med en rabatt på nära 20 procent sett till p/e-tal. Det lockar och det gör även en tilltalande direktavkastning på över 6 procent.

Tyck till