ANNONS:
Till Di.se
ONSDAG 22 NOV Sveriges bästa finanssajt 2017
MENY
START DI TV BÖRS & MARKNAD
Start Nyheter

Hushållens lån ökar

Hushållens lån har ökat de senaste åren och hushållens nettoupplåning, nytagna lån minus amorteringar, var 64 miljarder under fjärde kvartalet 2015. Det skriver SCB i Finansräkenskaperna.

Under helåret 2015 ökade hushållens lån med 231 miljarder kronor och den årliga låneökningstakten var 7,1 procent, vilket är den högsta sedan 2010.

Vid utgången av 2015 uppgick hushållens lån, som till största del utgörs av bostadslån, till 3.495 miljarder kronor. Hushållens finansiella tillgångar ökade med 336 miljarder kronor under fjärde kvartalet 2015, något som främst förklaras av en stigande Stockholmsbörs.

Den finansiella skuldkvoten, skulder i förhållande till finansiella tillgångar, har sjunkit under de senaste åren då de finansiella tillgångarna ökat mer än skulderna.

Den finansiella skuldkvoten är negativ korrelerad med börsutvecklingen och under fjärde kvartalet, då Stockholmsbörsen, enligt affärsvärldens generalindex, steg med 6,2 procent, sjönk följaktligen skuldkvoten.

Tyck till