ANNONS:
Till Di.se
LÖRDAG 21 OKT Sveriges bästa finanssajt 2017
MENY
START DI TV BÖRS & MARKNAD
Start Nyheter

Kunskapsbrist hos företagen

Ett företags marknadsvärde består till 80 procent av immateriella tillgångar.

Men det syns allt för sällan i boksluten och kunskapsluckorna hos företagen är stora, enligt en undersökning.

Det råder stor kunskapsbrist i svenskt näringsliv när det gäller värdet av immateriella tillgångar.

En färsk undersökning som HUI har gjort på uppdrag av Patent- och registreringsverket, PRV, visar att bara vartannat medelstort företag har ansökt om någon form av immaterialrättsligt skydd.

”Det förvånar att inte fler företag åtminstone registrerar sitt varumärke”, säger Margareta Ternell, marknadschef på PRV.

Enligt henne handlar immateriella tillgångar om mer än patent och varumärkesskydd. Att tillgångarna saknas i boksluten betyder att företagen har en felaktig bild av sitt marknadsvärde.

Kunskapsbristen får konsekvenser i synnerhet vid försäljning eller internationell expansion.

”Det påverkar i slutänden företagens ekonomiska tillväxt”, säger Margareta Ternell.

”Företag som har kontroll över alla sina tillgångar har lättare att fatta korrekta beslut. Har du en värdefull kundlista eller personal med väsentlig kunskap för företagets utveckling är det där som du ska lägga dina resurser”, säger hon.

Anmärkningsvärt är att 13 procent av de tillfrågade helt saknar immateriella tillgångar.

”Det visar på en tydlig okunskap. Ett sådant företag existerar nämligen inte. En verksamhet kan inte fungera utan immateriella tillgångar”, säger Margareta Ternell.

Sedan 1970-talet har en allt större del av företagens marknadsvärde flyttat över till de immateriella tillgångarna. Det är en utveckling som delvis har gått svenska företagare förbi, visar undersökningen.

”När 80 procent av en verksamhets värde består av immateriella tillgångar är det viktigt att göra en korrekt bedömning av dem”, säger Margareta Ternell.

På onsdagen lanserar näringsdepartementet och PRV en kampanj som ska öka kunskapsnivån kring dessa tillgångar.

”I Sverige är det bara jurister som lär sig de här frågorna. I till exempel USA ingår det redan i grundskolan. Vi på PRV får själva lära upp de ingenjörer som vi anställer”, säger Margareta Ternell.

Tyck till