ANNONS:
Till Di.se
TISDAG 24 OKT Sveriges bästa finanssajt 2017
MENY
START DI TV BÖRS & MARKNAD
Start Nyheter

Löfven ökar pressen på LO

  • STÖDER SVENSK MODELL. Statsminister Stefan Löfven besökte på måndagen AAK i Karlshamn. ”Det är parterna som ska sköta lönebildningen”, säger han apropå de senaste turerna kring årets avtalsrörelse. Foto: Emil Langvad

Statsminister Stefan Löfven markerar kraftfullt mot de LO-förbund som kräver högre löneökningar än industrin. Han säger att ”det skulle vara en enorm förlust” om industrin förlorade sin lönenormerande roll.
”Nu måste parterna ta ansvar”, slår han fast.

När alliansregeringen tillträdde 2006 fanns det en stor oro bland arbetsmarknadens parter för att den nya regeringens reformer, som i flera fall slog hårt mot facken, skulle göra avtalsrörelserna stökiga.

Men i stället blev det ytterligare åtta år av lugn och ro. Och den svenska lönebildningen har allt sedan mitten av 1990-talet fungerat exceptionellt bra.

Det har inte bara varit få konflikter utan dessutom en reallöneutveckling på över 60 procent. En stor del av förklaringen ligger i det snart 20 år gamla industriavtalet, som innebär att den internationellt konkurrensutsatta industrin sätter ”märket” som övriga parter på arbetsmarknaden får förhålla sig till.

Men den här modellen lever nu – trots att Sverige i dag har en tidigare metallbas som statsminister – mycket farligt. Det började med att LO-samordningen sprack för första gången sedan 1990-talskrisen. Sedan valde en rad LO-förbund, bland dem Byggnads, att lägga sina lönekrav klart över industrin.

Statsminister Stefan Löfven, som på måndagen besökte fettproducenten AAK i Karlshamn, berättar för Di att han är bekymrad.

”Det är den internationellt konkurrensutsatta sektorn som ska vara lönenormerande”, säger han och fortsätter:

”Vi har en gång varit i en situation där vi prisade ut oss för att löneökningarna var för höga i Sverige jämfört med omvärlden. Vi tappade då massor av jobb och det var ett stort misstag. Det är därför väldigt viktigt att hålla ordning på lönebildningen.”

Stefan Löfven är tydlig med att han som statsminister inte ska lägga sig i avtalsrörelsen och han vill inte kommentera de enskilda förbundens krav. Men han pekar samtidigt på att Medlingsinstitutet har ett tydligt uppdrag att värna industrins roll som lönesättare för resten av arbetsmarknaden.

”Parterna måste nu hantera detta och ta ansvar”, säger han.

Stefan Löfven medger samtidigt att det är mycket som står på spel. Om lönebildningen skulle haverera under hans tid som statsminister skulle det alldeles oavsett hans eget ansvar med stor sannolikhet ses som ett stort bakslag för honom.

Dessutom skulle han och regeringen tvingas handskas med konsekvenserna – som enligt Stefan Löfven själv riskerar att bli mycket stora.

”I Sverige motsvarar exporten hälften av BNP. Om detta inte fungerar och vi prisar ut oss, ja då har vi en enorm förlust som alla förlorar på. Så det är helt nödvändigt att vi klarar av detta”, säger han.

Med sina uttalanden hörsammar han uppmaningen från sin efterträdare i IF Metall, Anders Ferbe, som i Di i fredags vädjade om politisk uppbackning för att försvara industrins lönenormerande roll.

Att Stefan Löfven själv som ledare för arbetarrörelsens politiska gren har ett ansvar för att hålla ordning på enskilda förbund, värjer han sig dock bestämt emot.

”Det är parterna som har ansvaret”, säger han och håller därmed dörren stängd för politiska interventioner.

”Till skillnad från borgerligheten menar jag allvar med mitt stöd för den svenska modellen, att det är parterna som ska sköta lönebildningen.”´

Tyck till