ANNONS:
Till Di.se
FREDAG 20 OKT Sveriges bästa finanssajt 2017
MENY
START DI TV BÖRS & MARKNAD
Start Nyheter

Soppatorsk för förnybart

  • LÄCKAGE FÖR BIOBRÄNSLEN. Svenska producenter av biodrivmedel har drabbats hårt av prisraset på olja. Foto: Fredrik Sandberg

Försäljningen av biodrivmedlen E85 och RME rasar. Många arbetstillfällen, investeringar för miljardbelopp och Sveriges mål att bli världens första fossilfria industriland är i fara.
Det hävdar branschföreträdare som kräver att regeringen agerar för att rädda svenska tillverkare av förnybara drivmedel.

Prisraset på råolja har gjort att priserna på både bensin och diesel har fallit till de lägsta nivåerna på flera år. Det i kombination med höjda skatter på flera biodrivmedel har utlöst en kris. Enligt branschen hotas en rad svenska tillverkare av biodrivmedel av undergång.

”Det handlar om fritt fall. Marknaden fullkomligt försvinner för de svenska producenterna. De missriktade straffskatterna fixerar priset för RME (biodiesel baserad på rapsolja, Di:s anm) på hög nivå. Samtidigt når den fossila dieseln historiskt låga priser. Det innebär en enorm konkurrensnackdel”, säger Gustav Melin, vd för Svebio, en branschförening för leverantörer av bioenergi.

Sverige är bland de EU-länder som har kommit längst med att ställa om till förnybara drivmedel som ett sätta att minska klimatpåverkan från vägtransporterna. Och ny statistik från Energimyndigheten visar att användningen av biodrivmedel inom den svenska transportsektorn ökade ytterligare under 2015. Men trots en uppgång på 19 procent jämfört med 2014 slår branschen larm.

En rad ledande företrädare som Di har talat med vittnar om att det i stora delar av branschen råder panik och undergångsstämning. Det handlar bland annat om en rad svenskbaserade producenter av RME. Efter flera år av snabb expansion har efterfrågan inte bara bromsat in, utan faller sedan i fjol mycket kraftigt.

”Uppskattningsvis har årsmarknaden för B100 (som består av 100 procent RME, Di:s anmärkning) gått ned från cirka 200.000 kubikmeter till under 100.000 för närvarande”, säger Gustav Melin, och spår ett nytt volymtapp på ytterligare uppemot 70 procent under 2016.

”Även etanolbränslet E85 har drabbats av en straffskatt och försäljningen sjönk med 40 procent under 2015.”

Utförslöpan för E85 fortsatte under januari med en nedgång på 77 procent, enligt branschorganet SPBI.

”Det är en kollaps och en tydlig effekt av bristen på väl genomtänkta styrmedel från både den förra och den nuvarande regeringen”, säger Ulf Svahn, vd för SPBI.

Den mörka bilden av marknadsläget bekräftas av kemijätten Perstorp, som tack vare investeringar på flera hundra miljoner kronor blivit en av Sveriges största leverantörer av biodrivmedel.

”Läget är utan tvekan mycket allvarligt och akut”, säger Lars Lind, vd för Perstorp Bioproducts.

Bolaget, som ingår i Perstorp, driver en produktionsanläggning för RME i Stenungsund. Anläggningen, som har en kapacitet på omkring 150.000 ton, kostade cirka 250 miljoner kronor att bygga.

”Men i nuläget tappar vi kraftigt i volym och hela vår investering hotas, liksom den svenska biodrivmedelsanvändningen”, säger Lars Lind.

Och både Perstorp och Svebio pekar på att läget är så akut att regeringen måste träda in och redan i samband med vårbudgeten justera skatterna på biodrivmedel.

”Miljarder kronor har investerats och många arbetstillfällen har skapats. Mycket av det riskeras på grund av straffskatten som i dag kraftigt missgynnar de svenska producenterna”, säger Gustav Melin.

Tyck till