ANNONS:
Till Di.se
LÖRDAG 25 NOV Sveriges bästa finanssajt 2017
MENY
START DI TV BÖRS & MARKNAD
Start Opinion Ledare

Ledare: Slopat avdrag visar synen på företagare

I går föreslog regeringen att avdragsrätten för representation ska slopas. Det är ett klåfingrigt förslag som avslöjar vilken syn på företagande som ännu dröjer sig kvar på Finansdepartementet. Måltidsrepresentation är en normal del av företagandet och borde också bedömas så i lagstiftningen.

Regeringens oväntade promemoria innebär att avdraget slopas helt. Samtidigt höjs gränsen för hur mycket moms som får lyftas på en sådan måltid till 36 kronor.

Detta är inte ett hårt ekonomiskt slag mot företagarna. Avdraget är i dag 90 kronor per person och måltid. Det räcker ändå sällan till en anständig lunch. Allt utöver avdragstaket måste bokföras separat och återföras till beskattning.
Med den föreslagna ändringen måste hela beloppet bokföras som icke avdragsgill representation.

Det kommer även i fortsättningen att vara betydligt mer förmånligt att ta upp en representationsmåltid i redovisningen än att betala privat. Det som händer är att det blir 22 procents bolagsskatt på representationsbeloppet – det knäcker inte några företag.

Men den slopade avdragsrätten signalerar med all tydlighet att representation anses som något rörelsefrämmande. Nu ska företagare känna att det blir dyrare att ha lunchmöten med kunder. När de konterar krogkvittot ska de liksom känna att det är en förbjuden kostnad.

Hur hårt förändringen slår mot restaurangnäringen går förstås inte att säga. Men förändringen är tyvärr i linje med en S-märkt politik som går ut på att restauranger inte får ha några bättre villkor än andra branscher. Socialdemokraterna ville fördubbla krogmomsen, men MP satte stopp. Däremot drev regeringen igenom en fördubbling av arbetsgivaravgiften för unga, som i stor utsträckning slår mot just restauranger.

Det kan finnas goda skäl för var och en av de här förändringarna, men sammantaget går det inte att frigöra sig från tanken att regeringen inte har insett vilken potential som finns i en utökad tjänstesektor, där restauranger är en viktig del.

Sammanfattningsvis är detta den socialdemokratisk politiken när det gäller restauranger: Mat i affären – mycket låg moms. Mat på krogen – hög moms. Kaffe och bulle på kontoret – helt okej. Lunch på stan – icke avdragsgillt.

Representation är laddat. Många tänker kanske på SCA:s jakter eller på Kommunalarbetareförbundets excesser. Det har skapat rubriker, föranlett utredningar och tvingat makthavare att lämna sina poster. Men dessa företeelser är bara representation i bokföringsteknisk bemärkelse (om ens det).

För de allra flesta företagare är representation ett normalt sätt att göra affärer. Det har ingenting att göra med vare sig mutor eller slöseri.

För staten innebär den slopade avdragsrätten ökade intäkter med 1 miljard kronor, enligt förslaget. Det ska sättas i relation till de totala intäkterna från bolagsskatten på 90 miljarder kronor.

Som brukligt är finns inga uppskattningar av de dynamiska effekterna. Följaktligen finns inget som tyder på att regeringen har tänkt på om förslaget påverkar restaurangernas omsättning. Promemorian utgår från att representationen inte över huvud taget minskar i omfattning på grund av förändringen.

Däremot finns det obligatoriska avsnittet om hur förslaget påverkar jämställdheten mellan män och kvinnor och efter ett långsökt resonemang kommer regeringen fram till att det slår hårdast mot män, eftersom de i större utsträckning är företagare.

Det finns en bred politisk enighet om att konsekvenser av skatteförändringar bara ska räknas kameralt. Sekundära effekter ska inte räknas med. Men denna doktrin bör bara gälla när det gäller positiva effekter, alltså att man inte ska räkna hem positiva dynamiska effekter förrän man ser dem. Men om man befarar negativa effekter bör man givetvis redogöra för dessa.

Räkna med fler skatteförändringar som kan innebära ett plus i statsbudgeten. Om det sedan blir ett plus i realiteten – det är tydligen mindre viktigt.