ANNONS:
Till Di.se
ONSDAG 18 OKT Sveriges bästa finanssajt 2017
MENY
START DI TV BÖRS & MARKNAD
Start Nyheter Analys

Jan Glevén: Avknoppning bär frukt

I veckan gjorde Addtechs avknoppning Addlife premiär på börsen. Fler bolag borde renodla sin verksamhet och dela ut dotterbolag till aktieägarna.
Historiska exempel visar att detta har varit lyckosamt.

Ett väl beprövat knep på börsen är att knoppa av en del av bolaget som sedan noteras separat. Det nya bolaget görs självständigt och aktierna delas ut gratis till de befintliga aktieägarna.


Syftet med
att dela ut ett bolag i denna form är att renodla verksamheten genom en så kallad avskiljning, ofta kallad för spin-off. Det finns andra varianter som sell-off där en del säljs till ett annat företag och equity carve-out där aktierna säljs ut genom en nyemission. Men vid renodling är spin-off den mest använda och mest lyckosamma.


Anledningarna till
att göra en spin-off kan variera, men några av fördelarna är att bolag kan knoppa av verksamhet som skiljer sig från den övriga och mer tid kan ägnas åt kärnverksamheten.


Att börsintroducera
en del av verksamheten kan även vara en bra idé för att öka motivationen hos den nya ledningen. På sikt är tanken att det nya bolaget ska vara mer vinstgivande. Ofta uppkommer effektivitetsförbättringar, vilket också leder till att det skapas värde för aktieägarna.


En gammal
sanning på börsen är att en aktie stiger vid ett sådant tillkännagivande. Det stämmer väl med vad som har skett i de bolag som på senare tid har valt att knoppa av verksamhet. Nu senast delade teknikhandelsbolaget Addtech ut sin medicinteknikdel, som i onsdags började handals under namnet Addlife.


Syftet med
en uppdelning är också att de båda bolagen kan få sina rättmätiga värden. Addtech, som värderas i kategorin teknikhandelsbolag med förvärvsagenda, handlas nu i linje med jämförbara bolag som Indutrade, Lagerkrantz och Lifco. Efter avknoppningen som gjordes i veckan handlas det nya bolaget Addlife till samma multipel. Börsvärdet har därmed på kort tid ökat med nära 200 miljoner.


De stora
effekterna lär vi se framöver men vi kan redan nu se fördelarna. Addtech fick genom avknoppningen en starkare balansräkning då mycket av skulderna var relaterade till Addlife. Det lämnar utrymme för fler förvärv inom Addtech. Att detta var syftet stod klart redan under fredagen då Addtech köpte in sig i ett kinesiskt bolag med verksamhet inom tåg- och signalmarknaden som omsätter 50 miljoner kronor.


Addlife, vars
verksamhet finns inom hälso- och sjukvård, får möjlighet att växa inom sitt område. Tillväxt och förvärv kommer att vara en central del för att nå målsättningen om att öka vinsten med 15 procent per år.


Om Addlife
blir lyckat kan vi komma att se fler bolag som väljer att göra liknande avknoppningar framöver. Historiskt finns det exempel som har lyckats väl. Ett av dessa är spelbolaget Unibet som delade ut Kambi till sina aktieägare sommaren 2014. Kambi har utvecklats mycket bra på egna börsben, kursen är upp 280 procent sedan dess.


Ett annat
exempel är verkstadskonglomeratet Xanos som knoppade av Ages våren 2014. Det har visserligen hittills inte hunnit skapa särskilt mycket aktieägarvärde, men då ska man ha i bakhuvudet att Xano har lyckats väldigt bra med tidigare avknoppningar. 2011 delades Itab Shop Concept ut, vilket med tiden har hunnit utvecklas till en riktig succé på börsen med en kursuppgång på 620 procent.


Det är
tydligt att det går att skapa stora aktieägarvärden vid avknoppningar. Det borde föranleda fler att gå samma väg.
Ett bolag som skulle kunna göra det är New Wave Group med Torsten Jansson som storägare och vd. Här blandas utvecklingsbar verksamhet som sportmärket Craft med glasbruk vars tillväxtutsikter ändå får sägas vara begränsade.
Det skulle även ses positivt om teknikbolaget Sectra valde att dela upp sina två verksamheter. Den ena med säkra telefoner har lite att göra med den andra som sysslar med medicinteknikutrustning och som utgör merparten av bolaget.


Bland de
större bolagen blir en delning mer komplex. Men exempelvis kan ABB nämnas där lönsamheten skulle kunna förbättras om bolaget delades upp i ett kraft- samt ett automationsbolag.

Tyck till