ANNONS:
Till Di.se
LÖRDAG 21 OKT Sveriges bästa finanssajt 2017
MENY
START DI TV BÖRS & MARKNAD
Start Nyheter

’’Hotet kommer inifrån’’

  • SLÅR TILLBAKA. Carola Lemne, vd för Svenskt Näringsliv, ger inte mycket för statsministerns kritik mot företagen. ”Skattehöjningar har ätit upp löneutrymmet”, säger hon. Foto: Amanda Lindgren

Det är inte näringslivet eller borgerligheten som hotar den svenska modellen – hotet kommer inifrån arbetarrörelsen.
Det säger Carola Lemne, vd för Svenskt Näringsliv, som går till hårt motangrepp mot regeringen och LO.

Carola Lemne har snart suttit två år på posten och leder Svenskt Näringsliv in i en avtalsrörelse som ser ut att bli den stökigaste på flera decennier.

Och mitt i allt har statsminister Stefan Löfven, med full uppbackning av LO, förklarat krig mot dem som enligt honom vill slå sönder den svenska modellen med ”fattiglöner, vinstjakt och skattesänkningar”.

”Jag antar att han känner sig väldigt pressad. Det hade jag nog också varit med hans förtroendesiffror”, säger Carola Lemne.

”Jag är också oroad för den svenska modellen. Men hotet kommer inifrån LO som inte kan hålla ihop, som har spräckt samordningen och som nu har en rad förbund som kräver högre löneökningar än den konkurrensutsatta industrin.”

Om avtalsrörelsen leder till att industrin förlorar sin normerande roll får det mycket negativa konsekvenser, säger Carola Lemne.

”Man hotar den princip som gett oss fantastiska reallöneökningar och stark konkurrenskraft under två decennier. Om jag var Stefan Löfven skulle jag vara djupt bekymrad över utvecklingen.”

Regeringen bär även ett direkt ansvar för att försvåra avtalsrörelsen genom sina skattehöjningar, enligt Carola Lemne.

”I en avtalsrörelse som redan var besvärlig har regeringen, med de skattehöjningar den har genomfört, ätit upp löneutrymmet i de branscher som har många unga anställda”, säger hon och syftar på höjningen av arbetsgivaravgiften för unga på 18 miljarder kronor.

För Svensk Handel motsvarar det en kostnadsökning på över 2 procent och för Visita, som företräder besöksnäringen, handlar det om över 3 procent.

”Mer än ett års löneökningar har ätits upp”, säger Carola Lemne.

Svenskt Näringsliv har sammanställt de skattehöjningar regeringen Löfven hittills genomfört och som är på gång, och det handlar om över 50 miljarder kronor.

”Det är obegripligt för mig att man går så hårt fram med skattehöjningar i ett läge där vi verkligen behöver fler jobb”, säger Carola Lemne och lyfter fram höjningen av marginalskatterna till 60 procent som det mest skadliga.

Carola Lemne säger sig vara oroad för att regeringen fortsätter att höja skattetrycket, med vårbudgeten som nästa anhalt. Ekonomiprofessorn Lars Calmfors uttalande i Di i veckan att det krävs 30 miljarder kronor i skattehöjningar de närmaste åren, avfärdar hon bestämt.

”Det är helt fel väg att gå”, säger hon och pekar på att det finns ett klart samband mellan företagarnas mycket låga förtroende för regeringen och de skattehöjningar som har genomförts.

”Det var ingen större oro bland företagarna inför maktskiftet 2014. Men sedan kom den första budgeten, Ilmar Reepalus vinstutredning och en del annat. Om jag var Stefan Löfven skulle jag fundera på vad det låga förtroendet beror på.”

De kraftigt ökade migrationskostnaderna bör i stället mötas med effektiviseringar i offentlig sektor, anser hon.

”Med den teknikutveckling som vi har går det att effektivisera vården och omsorgen. En halv procent om året skulle räcka för att inte behöva höja skattetrycket. Jag har själv en bakgrund från den här sektorn och jag vet att det går.”

Carola Lemne öppnar även för att släppa överskottsmålet för statens finanser.

”Man kan konstatera att Sveriges skuldsättning inte är hög, så vi borde ha lite marginal. Men det är ingen enkel fråga”, säger hon.

”Vi behöver titta på alternativ till överskottsmålet, som exempelvis ett balansmål. Men det är viktigt att vi har en fiskal ordning som gör att vi inte tappar kontrollen.”

Att M-ledaren Anna Kinberg Batra i veckan stängde dörren för att lagstifta om lägre ingångslöner kan ses som ett bakslag för Svenskt Näringsliv. Men att LO och S skulle ha vunnit slaget om ingångslönerna avfärdar Carola Lemne bestämt.

”Absolut inte. Vi har aldrig drivit kravet på att lagstifta om sänkta ingångslöner. Vi säger att vi behöver ha en ny anställningsform och återskapa en marknad för enklare jobb som i dag inte finns. Där är sänkta lönekostnader centralt, men det handlar inte bara om lönen.”

Förutom att den nya anställningsformen skulle behöva ha löner som ligger på cirka 75 procent av dagens ingångslöner, behöver arbetsgivaravgifterna för den här typen av jobb sänkas. På så sätt skulle man enligt Carola Lemne kunna halvera lönekostnaden.

Dessutom tycker hon att inkomstskatterna behöver sänkas för dem med lägst inkomst så det går att leva på lönen.

”Skulle Sverige ha lika hög andel enkla jobb som Danmark, så handlar det om ytterligare 200.000 jobb.”

”Det kommer inte att gå att få in alla nyanlända på arbetsmarknaden utan att skapa nya vägar in. Och kostnaden om vi misslyckas blir väldigt hög.”

Tyck till