ANNONS:
Till Di.se
LÖRDAG 21 OKT Sveriges bästa finanssajt 2017
MENY
START DI TV BÖRS & MARKNAD
Start Nyheter

Säpo: Ryssland bedriver psykologiskt krig

Säpo gör analysen att Ryssland bedriver ett psykologiskt krig mot Sverige i syfte att manipulera, splittra och påverka demokratiska beslut, rapporterar Dagens Nyheter.

Både beslutsfattare och allmänheten är måltavlor, skriver Säpo i sin årsbok som presenteras i dag.

"Sådan påverkan kan ske genom stöd till ytterlighetsrörelser, informationsoperationer och desinformationskampanjer", skriver Säpo, som konstaterar hur snabbt och lätt "förvrängda och förvanskade budskap" får spridning.

"Sedan vi började tala om det ryska hotet 2014 så har hotbilden breddats. Vi talar nu inte bara om det ryska underrättelsehotet, utan även om det ryska säkerhetshotet", säger Wilhelm Unge, som arbetar med kontraspionage, vid presentationen av årsrapporten.

Vi ser underrättelseaktiviteter inom alla de här olika områdena. Inom det politiska, ekonomiska, militära, och så vidare. Den sammantagna bilden är väldigt oroande.

Ryssland är fortfarande det största spionagehotet mot Sverige, följt av Iran och Kina.

"Det antal stater som spionerar på Sverige är relativt konstant", säger Wilhelm Unge.

I årsboken konstateras att ett tiotal av de ryska diplomaterna i Sverige är agenter och att rysk ambassadpersonal under 2015 ombads lämna Sverige. Överlag kommer spioner till Sverige via delegationer, företag, ambassader, konsulat och flygbolag.

Det är väldigt välkoordinerat från den ryska sidan. Man spelar på de här instrumenten samtidigt.

Säpo inledde presentationen med att summera verksamhetsområdet kontraterrorism. Enligt chefsanalytikern Lari Nyroos kommer flera terrordåd eller försök till terrordåd att ske i vårt närområde framöver. Övertygade återvändare från IS är inte de enda hoten i Sverige men de farligaste, säger han.

Propagandan som syftar till att radikalisera unga människor har tilltagit och nått en aldrig tidigare skådad omfattning, konstaterar Nyroos.

Till dags dato har drygt 300 personer rest från Sverige för att delta i strider i Syrien och Irak. Av dessa har 135 återvänt medan 44 har mist livet.

"Säpo ser väldigt få brott i Sverige som kan kopplas till det stora flyktingmottagandet eller vit makt-miljön", säger Ahn-Za Hagström, expert på författningsskydd. Däremot har tonen i debatten hårdnat. Medborgargarden och gatupatruller är andra fenomen som Säpo noterat.

"Det rådande flyktingläget, migrationsströmmarna, är en drivande fråga för vit-makt-miljön", säger Ahn-Za Hagström.

Det märks bland annat genom att främlingsfientliga pekar ut asylsökande som potentiella terrorister.

Flyktingsituationen påverkar Säpos arbete på flera sätt. En fördjupad samverkan med Migrationsverket är en av anledningarna till att antalet ärenden på remiss till Säpo har skjutit i höjden, enligt Malin Fylkner, chefsanalytiker för området säkerhetsskydd.

"Numerären i sig utgör en utmaning för oss inom Säkerhetspolisen, inte minst ur ett resursmässigt perspektiv", säger Fylkner.

En annan utmaning är hur man ska identifiera hoten på ett rättssäkert sätt.

Tyck till