ANNONS:
Till Di.se
MÅNDAG 16 OKT Sveriges bästa finanssajt 2017
MENY
START DI TV BÖRS & MARKNAD
Start Nyheter

IMF: Oljelyftet räcker inte för Iran

  • Aasim Husain, IMF:s biträdande Mellanösternchef säger bland annat att Irans företag måste få tillgång till finansiering för att ekonomin i landet ska lyfta. Foto: Christopher Jungstedt

Irans ekonomi väntas lyfta rejält till följd av sanktionslättnaderna. Men det krävs omfattande reformer, exempelvis i landets banksektor, för att tillväxten ska bli verklighet.
Det säger Internationella valutafondens, IMF, biträdande Mellanösternchef till Di.

Efter att stora delar av sanktionerna mot Iran monterades ned i januari har IMF höjt sina prognoser för landet avsevärt. Nu räknar valutafonden med en BNP-tillväxt på mellan 4 och 5,5 procent under 2016 och 2017, och därefter i genomsnitt 4 procent på medellång sikt.

”Men en stor del av förbättringen för i år och 2017 kommer från en ökad oljeproduktion då sanktionerna mot oljeexporten har försvunnit. Den tillväxttakten kan inte upprätthållas i flera år”, säger Aasim Husain, biträdande chef för Mellanöstern och Centralasien, till Di i samband med en konferens i London.

”Så om Iran ska nå en tillväxt om 4-5 procent, vilket vi väntar oss, krävs betydande strukturella reformer inom ekonomin.”

IMF-chefen poängterar att det inte bara är sanktionerna som har försvagat den ekonomiska tillväxten i Iran. Decenniet dessförinnan var landets ekonomi betydligt mindre externt inriktad än många andra tillväxtekonomier. Som konsekvens hade produktionstillväxten saktat in ordentligt, och var praktiskt taget stillastående redan innan sanktionerna utvidgades.

”När sanktionerna sedan infördes blev produktionstillväxten negativ. Så vad som behövs framöver är reformer som genererar högre produktivitet”, säger Aasim Husain.

Tre huvudområden är i störst behov av reformer, enligt IMF. Först och främst måste företagen ges tillgång till finansiering.

”I nuläget är inte bankerna i gott skick alls, så deras balansräkningar behöver repareras. Lånekostnaderna måste dessutom komma ned då det är väldigt dyrt att låna pengar i Iran.”

Affärsklimatet behöver också ett ansiktslyft för att göra investeringar lukrativa för privata aktörer.

”Iran är en ekonomi där offentlig och privat sektor har korsat varandra ganska mycket under de senaste tio åren. Jag tror inte att affärsklimatets struktur uppmuntrar till privata investeringar ännu”, säger Aasim Husain.

Det tredje området som lyfts fram är penningpolitiken. Inflationen har varit hög, i synnerhet under sanktionsperioden, och den iranska rialen har devalverats.

”Det finns två parallella växelkurser som behöver slås samman, då ett sådant system innebär enorma förluster”, säger Aasim Husain.

”Inflationen har kommit ned ganska mycket, men är fortfarande nära 10 procent och behöver komma ned betydligt mer.”

Sanktionslättnaderna till trots så har internationella banker hittills dragit sig för att göra affärer med Irans banker. IMF-chefen anser dock att de tydligt rör sig mot en mer avslappnad inställning, och konstaterar att det inte sker över en natt.

”När västerländska banker gör transaktioner med iranska banker så måste de vara säkra på dess finansiella styrka. Så Irans banker måste bli starka. Dels för att kunna stötta inhemska affärer, dels för att kunna göra affärer med utländska banker.”

Utöver reformerna är oljepriset en huvudfaktor för IMF:s tillväxtprognoser. Enligt Aasim Husain har Iran förlorat mer till följd av oljepriskollapsen än vad det har gjort av förlorad oljeexport.

”Vi räknade ut att de ackumulerade förlusterna sedan sanktionerna infördes i slutet av 2011 nu uppgår till 130-150 miljarder dollar. Förlusten i och med oljeprisfallet sedan mitten av 2014 ligger på 150-180 miljarder dollar.”

Oljeprisets utveckling kan få en betydande inverkan, men man ska ändå inte stirra sig blind på råvarusektorn.

”Till skillnad från många av dess grannländer har Iran en väldigt mångsidig ekonomi. Jag tror att man har potential inte bara i utvinningsindustrier, utan även i alla tillverknings- och servicesektorer”, säger Aasim Husain.

För att denna potential ska kunna realiseras är alltså reformer ett måste, enligt IMF, men dessa är långt ifrån en självklarhet i och med motståndet från landets konservativa krafter.

”Nyckeln är inte att räkna ut vilka reformer som behövs utan att faktiskt införa dem, och en stor del av det hänger på politiken. Jag tror att Irans myndigheter förstår mycket väl vad som behöver göras, men kan de faktiskt genomföra förändringarna i rimligt snabb takt? Vi får vänta och se.”

Tyck till