ANNONS:
Till Di.se
TISDAG 17 OKT Sveriges bästa finanssajt 2017
MENY
START DI TV BÖRS & MARKNAD
Start Nyheter

Nordea: Då bromsar Sverige

  • Annika Winsth, chefekonom på Nordea, spår en inbromsning av svensk ekonomi. Foto: Oskar Omne

Svensk ekonomi behåller högsta växeln – ett tag till. Men runt hörnet väntar en inbromsning när kortsiktiga stimulanser mattas och bristen på rätt arbetskraft blir akut.

Sverige håller uppe den urstarka tillväxttakten från i fjol på nära 4 procent, spår Nordea i en färsk konjunkturprognos. Arbetslösheten pressas också tillbaka en bit under 6 procent.

”I de höga tillväxttalen syns en ljusning för exporten och en stark inhemsk ekonomi. Det stora inflödet av flyktingar märks i en ökad offentlig konsumtion”, skriver Annika Winsth, chefekonom på Nordea, i en kommentar till rapporten.

Även exporten väntas skörda framgångar i år, med stigande efterfrågan i USA och Europa.

Men redan 2017 bromsar tillväxten in och arbetslösheten viker försiktigt uppåt. Ekonomin svalnar när kortsiktiga stimulanser från räntesänkningar och förhöjda statsutgifter för asylmottagning klingar av. Samtidigt växer söktrycket på arbetsmarknaden när det ökade antalet flyktinginvandrare börjar synas i arbetslöshetsstatistiken.

”Det råder stor osäkerhet hur stort inflödet av antalet asylsökande blir, men det bidrar sannolikt även framöver till att arbetslösheten ligger kvar på en förhållandevis hög nivå”, skriver Nordea i sin rapport.

Arbetsmarknaden präglas av stora tillskott av arbetssökande men också med stark framväxt av nya jobb. En tredjedel av arbetslösheten kan också förklaras med heltidsstuderande som samtidigt söker jobb.

Men låga eller fel kvalifikationer bland flertalet arbetssökande – matchningsproblem – skapar arbetskraftsbrist och bromsar hela ekonomin, enligt bankens ekonomer.

”Den offentliga sektorn har stora svårigheter att hitta personal och även i vissa branscher i näringslivet är rekryteringsproblemen så pass stora att det hämmar tillväxten”, skriver Nordea i sin rapport.

Riksbanken väntas inte sänka räntan mer, men däremot förlänga nuvarande obligationsköpsprogram ett halvår fram till slutet av 2016. Riksbanken väntas vilja hålla tillbaka kronkursens förstärkning något, men samtidigt öka acceptansen för inflationsmålet 2 procent tar lite längre tid att nå, bedömer Nordea.

Nordea spår inbromsning nästa år
% (prognos)
2016 2017
BNP-tillväxt 3,8 2,2
Arbetslöshet 6,8 6,9

Källa: Nordea konjunkturrapport

Tyck till