ANNONS:
Till Di.se
LÖRDAG 18 NOV Sveriges bästa finanssajt 2017
MENY
START DI TV BÖRS & MARKNAD
Start Nyheter

Moody's: Riksbanken har skapat bubbelrisker

  • Stefan Ingves. Foto: Marcus Ericsson/TT
Av centralbankerna i Schweiz, Danmark och Sverige, som var bland de första att sänka sina respektive styrräntor till minusterritorium, är det Sverige som i dag har den största risken för tillgångsbubblor.

Det uppger Moodys i en rapport.

Enligt kreditvärderingsföretaget har den danska och schweiziska centralbanken uppnått sina mål för penningpolitiken, givet att apprecieringstrycket på deras respektive valutor har mattas av.

"Men detta är inte fallet för Sverige, där Riksbanken inte har lyckats med att få upp inflationen, medan Sveriges BNP-tillväxt fortsätter att vara bland den starkaste i de utvecklade ekonomierna", säger Moodys vice ordförande Kathrin Muehlbronner.

"På samma gång har de oavsiktliga konsekvenserna av den väldigt expansiva penningpolitiken blivit allt mer uppenbara, i form av snabbt stigande huspriser och en ihållande stark tillväxt i bolånekrediter", tillägger hon.

Enligt Moodys kommer dessa trender sannolikt att fortsätta då räntorna kommer att vara fortsatt låga, vilket ökar risken för en bubbla på bostadsmarknaden - med potentiellt allvarliga konsekvenser för den finansiella stabiliteten när huspriserna backar.

Kreditvärderingsföretaget är inte överdrivet bekymrad över situationen i Schweiz och Danmark, då de liknande trender som noteras där är "oundvikliga sidoeffekter av en annars framgångsrik policy".

"Situationen är emellertid annorlunda i Sverige", där Riksbanken bedöms få problem med att trycka upp inflationen i en global miljö med deflationstryck, "medan den ihållande starka tillväxten i bolån och huspriser riskerar att leda till en (till slut ohållbar) tillgångsbubbla".

Moodys konstaterar att de svenska myndigheterna har vidtagit vissa åtgärder för att bromsa skuldsättningen och huspriserna, men menar att det återstår att se hur effektiva dessa åtgärder kommer att bli.

"Generellt anser Moodys att makrotillsynsåtgärderna fungerar bäst när de komplementerar snarare än går emot riktningen i penningpolitiken", konkluderar kreditvärderingsföretaget.

Tyck till