ANNONS:
Till Di.se
TISDAG 17 OKT Sveriges bästa finanssajt 2017
MENY
START DI TV BÖRS & MARKNAD
Start Nyheter Marknadsnyheter

Räntor/valutor: Räntorna upp och starkare krona

Europaräntorna är något upp på tisdagen, medan börserna är ned och oljan fortsatt under press. Yenen fortsätter stärkas, och kronan handlas något starkare efter KPI.

Tyska räntor handlas 1 punkt upp medan italienska och spanska, som sjunkit efter ECB-lättnaderna, stigit 2-3 punkter.

Svenska räntor handlas i stort sett oförändrat medan kronan stärkts 1 öre mot dollarn och 2 öre mot euron under förmiddagen. Inflationsutfallet för februari kom in något över förväntningarna, men marknadsreaktionen var alltså måttlig.

KPI steg 0,3 procent under månaden och 0,4 procent i årstakt. KPIF-inflationen var 1,1 procent. Enligt SME Direkt väntades en KPI-inflation på 0,3 procent och KPIF-inflation på 1,1 procent. Riksbanken hade i sin inflationsbana (från mötet i februari) väntat sig 0,2 respektive 1,0 procent.

Till månadsförändringen bidrog prishöjningar på kläder med 0,3 procentenheter, och paketresor, grönsaker och hushållsvaror med 0,1 procentenhet vardera. Lägre elpriser drog ned 0,2 procentenheter, medan drivmedelspriser drog ned med 0,1 procentenhet.

KPIF-inflationen exklusive energi var 1,5 procent, vilket även det var högre än Riksbankens prognosbana som pekade mot 1,3 procent. I januari var denna inflation 1,6 procent.

Handelsbanken noterade att framför allt kläd- och skopriserna överraskade på uppsidan, och att räntekomponenten var något högre än antagits. Samtidigt kom el- och livsmedelspriserna in något lägre än väntat.

Dagens KPI-utfall pekar mot en fortsatt stigande trend i KPIF-inflationen.

"Vi är bekväma med vår syn om att det inte kommer att bli några fler räntesänkningar från Riksbanken, och signalerna från Riksbanken i förra veckan gör oss än mer övertygade om detta. Främsta fokus kommer fortsatt att ligga på den svenska kronan (KIX-index)", skrev Handelsbanken.

Vice riksbankschef Cecilia Skingsley sade i en intervju med Svenska Dagbladet i förra veckan att det är dags att lyfta blicken och se mer till trenderna. Hon kan sänka igen men det kräver en "betydande" revidering av utsikterna för svensk ekonomi, och hon indikerade mer tolerans för tillfällig kronförstärkning.

Riksbankschefen Stefan Ingves upprepade på tisdagen (vid Affärsvärldens Bank & finans) budskapet från februarimötet när räntan sänktes med 15 punkter. Perioden med låg inflation riskerar att bli längre, vilket kan påverka inflationsförväntningarna. Små öppna ekonomier som den svenska kan inte bortse från utvecklingen i andra länder och nivån på internationella räntor.

ECB-åtgärderna påverkar och skulle vi avvika påtagligt från omvärlden skulle det högst sannolikt leda till appreciering eller kraftig appreciering av den svenska kronan.

"Vi är väldigt beroende av vad som sker runt omkring oss", sade han.

Netto från före ECB-beskeden handlas kronan 3 öre starkare mot euron, samtidigt som den stärkts cirka 14 öre mot dollarn.

Euro/dollar handlas på tisdagen stabilt runt 1:11-nivån, medan yenen har stärkts ned mot 113-nivån mot dollarn.

Bank of Japan meddelade, som väntat, inga förändringar i den förda policyn på måndagen, förutom vissa mindre undantag från den negativa depositräntan på -0,10 procent.

Endast enstaka bedömare hade väntat att BOJ skulle sänka räntan ytterligare redan i dag, men yenen stärktes ändå.

BOJ-chefen Haruhiko Kuroda sade att den japanska produktionen och exporten har dämpats, vilket främst beror på en inbromsning i tillväxtekonomierna, och BOJ kommer att vidta nya lättnadsåtgärder om behov uppstår.

Nordea tror att mer marknadsturbulens i Kina och svårigheter att nå inflationsmålet 2017 kommer få BOJ att lätta igen, med en sänkning av depositräntan till -0,3 procent i juni och -0,4 procent andra halvåret.

Flera argument talar dock för att inte genomföra nya lättnader före junimötet. Det var inte länge sedan negativ ränta infördes och det gjorde med knapp majoritet i direktionen. Systemet med differentierad depositränta gör det också flexibelt och kan justeras utan att sänka själva depositräntan. Dessutom kanske BOJ vill invänta resultatet av de stundande löneförhandlingarna.

USA-räntorna sjunker i Europahandeln, med den tioåriga statsobligationen 2 punkter ned till 1,93 procent jämfört med svensk stängning på måndagen.

Eftermiddagens USA-agenda bjuder på februaridata över detaljhandel och PPI, samt Empire Manufacturing index för mars, klockan 13.30, och NAHB:s husmarknadsindex för mars samt lager osålda varor i januari, klockan 15.00.

Tyck till