ANNONS:
Till Di.se
ONSDAG 18 OKT Sveriges bästa finanssajt 2017
MENY
START DI TV BÖRS & MARKNAD
Start Nyheter Marknadsnyheter

Räntor och valutor: Något starkare krona

Europaräntorna steg på tisdagen, medan börserna överlag var ned och oljan fortsatt under viss press. Kronan stärktes efter februari-KPI.

Tyska räntor var vid svensk stängning 2-3 punkter upp medan periferin stigit något mer.

"Det har funnits ett element av 'risk av' som lett till vissa vinsthemtagningar efter den starka utvecklingen i spanska och portugisiska statsobligationer i spåren av ECB-mötet", sade Orlando Green på Credit Agricole till Bloomberg News.

Svenska räntor stängde 1-2 punkter upp medan kronan stärktes 1 öre till 8:33 mot dollarn och 2 öre till 9:24 mot euron, i spåren av ett högre inflationsutfall än väntat.

KPI steg 0,3 procent i februari och 0,4 procent i årstakt, KPIF-inflationen var 1,1 procent. Enligt SME Direkt väntades en KPI-inflation på 0,3 procent och KPIF-inflation på 1,1 procent. Riksbanken hade i sin inflationsbana (från mötet i februari) väntat sig 0,2 respektive 1,0 procent.

Flera bedömare noterade att klädpriserna steg mer än väntat under månaden, vilket kan reverseras i mars. Samtidigt var nedgången i elpriserna kanske lite mindre än väntat.

"Vi är bekväma med vår syn om att det inte kommer att bli några fler räntesänkningar från Riksbanken, och signalerna från Riksbanken i förra veckan gör oss än mer övertygade om detta. Främsta fokus kommer fortsatt att ligga på den svenska kronan (KIX-index)", skrev Handelsbanken i en kommentar.

Vice riksbankschef Cecilia Skingsley sade i en intervju med Svenska Dagbladet i förra veckan att det är dags att lyfta blicken. Hon kan sänka igen men det kräver en "betydande" revidering av utsikterna för svensk ekonomi, och hon indikerade mer tolerans för tillfällig kronförstärkning.

Swedbank noterade att KPI-utfallet över Riksbankens prognos tillsammans med starka makrodata i början av året och ytterligare uppgång i inflationen under våren kommer att ge en viss lättnad för Riksbanken och penningpolitiken framöver.

Netto från före ECB-beskeden handlas kronan 5 öre starkare mot euron, samtidigt som den stärkts cirka 14 öre mot dollarn. KIX-fixingen har gått från 110,00 före ECB-beskedet till 109,33 på tisdagen. Det är starkare än Riksbankens prognos för första kvartalet men nära prognosen för andra kvartalet.

Riksbankschefen Stefan Ingves sade på tisdagen att små öppna ekonomier som den svenska inte kan bortse från utvecklingen i andra länder och nivån på internationella räntor. ECB-åtgärderna påverkar och skulle vi avvika påtagligt från omvärlden skulle det högst sannolikt leda till appreciering eller kraftig appreciering av den svenska kronan.

Euro/dollar handlades på tisdagen stabilt runt 1:11-nivån, medan yenen stärktes ned under 113-nivån mot dollarn, i spåren av besked från Bank of Japan (BOJ) och börsnedgång.

BOJ lämnade policyhållningen intakt på tisdagen, förutom mindre undantag från den negativa depositräntan (-0,10). Några få bedömare hade väntat att BOJ skulle sänka räntan ytterligare redan i dag. BOJ-chefen Haruhiko Kuroda sade att den japanska produktionen och exporten har dämpats, vilket främst beror på en inbromsning i tillväxtekonomierna, och de är redo att vidta nya lättnadsåtgärder om behov uppstår.

Nordea tror att mer turbulens i Kina och svårigheter att nå inflationsmålet under 2017 kommer få BOJ att lätta igen, med en sänkning av depositräntan till -0,30 procent i juni.

Flera argument talar dock för att avvakta. Det var inte länge sedan negativ ränta infördes och det gjordes med knapp majoritet. Systemet med differentierad depositränta är flexibelt och kan justeras utan att sänka räntan. Dessutom kanske BOJ vill invänta resultatet av löneförhandlingarna.

Bloomberg News uppgav, med hänvisning till källor, att Kinas centralbank dragit upp riktlinjer för en Tobinskatt på spekulativa valutatransaktioner. I Europa har en Tobinskatt hamnat i långbänk och ekonomer varnar negativa effekter.

USA-räntorna sjönk successivt med förnyad nedåtpress efter data som indikerat en svag start på detaljhandeln i år.

Detaljhandeln sjönk med 0,1 procent i februari (väntat -0,2) men samtidigt reviderades januariutfallet ned till -0,4 procent från +0,2 procent. Detaljhandeln exklusive bilar, byggmaterial och bensin (som korrelerar med BNP-bidraget) var oförändrad, efter +0,2 procent i januari (tidigare +0,6).

"Konsumenterna förblir försiktiga och tveksamma att spendera trots ett förbättrat läge på arbetsmarknaden och tecken på accelererande löneökningar", sade Alan MacEachin på Navy Federal Credit Union till Reuters.

PPI för februari kom in ungefär i linje med prognos, medan Empire index (över tillverkningsindustrin i New York) steg oväntat mycket i mars. Stämningsläget bland bostadsbyggarna (NAHB) var lite lägre än väntat.

USA-räntorna vände därefter upp med den amerikanska tioåriga statsobligationen på 1,96 procent vid svensk stängning, 1 punkt upp från måndag samma tid.

Fokus ligger på Fed-beskedet på onsdagen, där FOMC väntas hålla oförändrat men ändå förmedla viss optimism och ge intrycket av att de ligger på en bana av fortsatta höjningar, om än inte lika mycket som deras tidigare prognos ("dot plot") indikerat, vilket var fyra höjningar i år.

Tyck till