ANNONS:
Till Di.se
TORSDAG 19 OKT Sveriges bästa finanssajt 2017
MENY
START DI TV BÖRS & MARKNAD
Start Opinion Ledare

Ledare: Sverige klarar inte höjd inkomstskatt

  • FEL SKATTEPOLITIK. Finansminister Magdalena Andersson har drivit igenom flera skatteskärpningar, exempelvis höjd marginalskatt och höjda arbetsgivaravgifter. Men det vi behöver mer av just nu är – arbete.

Höj skatten i stället för att tricksa med statens bokföring – det är innebörden i nationalekonomen Lars Calmfors uttalanden i tisdagens Dagens industri.

Lars Calmfors tar till utgångspunkt de ökande kostnaderna för migrationen och ogillar att utgiftstaket rundas, bland annat genom att periodisera utbetalningarna på olika sidor av ett årsskifte. Han vill hellre att utgiftstaket höjs i så fall.

Lars Calmfors vill att skatterna höjs med cirka 30 miljarder kronor under de närmaste åren. Han säger att vi bör betala en del av kostnaderna för flyktingarna ”direkt” för att få en snabbare förbättring av de offentliga finanserna.

Det låter som om Lars Calmfors är ute efter en temporär skattehöjning. Lycka till – erfarenheten av sådana är nedslående. Värnskatten, alltså 1990-talets höjning av marginalskatten med 5 procentenheter, skulle också vara tillfällig. Men den är kvar än.

Lars Calmfors säger inte vilka skatter som ska höjas. Det är synd, eftersom så stor del av debatten annars handlar om just skatternas struktur.

I går presenterade TCO ett ambitiöst förslag till skattereform. Kaxigt nog skickas det också ut på remiss, ungefär som om det var en statlig utredning. Och det är värt att läsa och reagera på.

Bostadssektorn är ett viktigt område för reform, enligt TCO. Höjd fastighetsavgift, sänkt reavinstskatt, sänkta ränteavdrag. Den statliga skattesatsen ska sänkas och därmed sjunker marginalskatten (i dag världens högsta).

Momsen ska bli enhetlig på 25 procent men av någon anledning ska kulturmomsen fortfarande vara på 6 procent. Även TCO vill höja det totala skatteuttaget något.

Finansminister Magdalena Andersson sa i går att hon inte håller med om Lars Calmfors inställning att det är bättre att höja utgiftstaket, men hon tyckte det var ”intressant” att han vill höja skatterna rejält.

Det vore farligt om migrationskostnaderna driver fram skattehöjningar, särskilt om det sker enbart för att klara det omdebatterade överskottsmålet. Det skapar ett olämpligt prejudikat, att så snart en stor kostnadsökning uppstår ska det finansieras med skattepengar.

Regeringen har drivit igenom höjd a-kassa och slopad bortre parentes i sjukförsäkringen, två kostnadsdrivande reformer. Att höja skatten på arbete skulle ytterligare försämra kalkylen för den som vill gå från bidrag till arbete.

Risken är uppenbar att regeringen, som bestämmer själv över den ekonomiska politiken, går vidare och plockar ned ytterligare ”lågt hängande frukter i skattehöjarträdet”, för att låna Magdalena Anderssons uttryck.

Även LO hade seminarium på tisdagen. Det handlade om medlemmarnas pensioner – som har blivit lägre med åren, mätt som andel av slutlönen.

Hur pensionerna ska kunna höjas är ett dilemma, men LO har flera svar. Gemensamt för dessa är att de innebär skattehöjningar och ökade statliga utgifter.

Exempelvis föreslår LO en höjning av pensionsavgiften, som betalas av alla arbetande (en del ingår i inkomstskatten, en lite större del i arbetsgivaravgiften).

Om man i stället ska sträva efter att fler jobbar längre upp i åren kräver LO att reglerna för sjukersättning (förtidspension) blir mer generösa. För att orka arbeta till 67 ska man alltså först lättare kunna få sjukersättning – som finansieras direkt från statsbudgeten.

Det är för många debattörer som ser skatten som något slags ymnighetshorn och för få som talar om hur viktigt det är att värna drivkrafterna till arbete. Den bästa vägen till integration är arbete. Och arbete är för dyrt i Sverige.

Det beror inte minst på skatterna.

Tyck till