ANNONS:
Till Di.se
LÖRDAG 18 NOV Sveriges bästa finanssajt 2017
MENY
START DI TV BÖRS & MARKNAD

Handeln tror på 4 procents försäljningsökning i år

Den svenska detaljhandelns försäljning väntas öka med 4,0 procent 2016 och öka med 3,5 procent 2017.

Det framgår av HUI Researchs nya konjunkturprognos.

I den senaste prognosen, i december, väntades detaljhandeln öka med 4,0 procent 2016.

Under 2015 ökade detaljhandelns försäljning med 5,9 procent och nedväxlingen i år hänför HUI främst till just starka jämförelsetal.

"Vi möter starka tillväxttal. Det dämpar tillväxttakten lite i år", sade Andreas Svensson, analytiker vid HUI, vid en pressträff.

Enligt HUI ser det mesta bra ut i svensk ekonomi för tillfället.

"Svensk ekonomi går som tåget med oerhört höga tillväxttal. Hushållens konsumtion ökar kraftigt och även för detaljhandeln går det mycket bra. Sällanköpshandeln går starkare än dagligvaruhandeln, vilket är ett säkert tecken på högkonjunktur", sade Michael Cronholm, konsultchef vid HUI.

HUI ser mycket goda förut förutsättningar för hushållens konsumtion och detaljhandeln.

"Vi tror att den låga räntan består, vi har en låg inflation, sparkvoten och förmögenheten är på höga nivåer, hushållen är optimistiska om den egna ekonomin, vi har en ökad befolkning och en positiv arbetsmarknad", sade han.

På minussidan finns samtidigt en oro bland hushållen för svensk ekonomi liksom för bostadsmarknadens utveckling samt en hel del skattehöjningar och en orolig omvärld.

"Man vet inte riktigt vad som kommer att hända med amorteringskravet och när räntan stiger", sade Michael Cronholm.

HUI noterar att e-handeln fortsätter att öka starkt och blir en allt större del av detaljhandeln. E-handeln ökade 19 procent under 2015, där bygghandel och möbler växte med över 30 procent. Totalt stod näthandeln för nästan 7 procent av detaljhandelns försäljning i fjol.

"Näthandelns inflytande börjar bli ganska påtaglig, särskilt inom sällanköpsvaruhandeln", sade Andreas Svensson.

Tyck till