ANNONS:
Till Di.se
LÖRDAG 21 OKT Sveriges bästa finanssajt 2017
MENY
START DI TV BÖRS & MARKNAD
Start Nyheter

Fastighetsbolag tvångsavlistas på First North

  • Anders Lidén, tidigare vd och storägare i Real X State. Foto: Jack Mikrut

Fastighetsbolaget Real X State avlistas från First North med omedelbar verkan. I bakgrunden ligger otillåtna transaktioner mellan bolaget och den tidigare vd:ns eget bolag.

Fastighetsbolaget Real X States preferensaktie avlistas omedelbart på First North enligt ett pressmeddelande från Nasdaqs disciplinnämnd.

"Förtroendet för bolaget får anses vara så skadat att det knappast inom överskådlig tid kan återställas", skriver disciplinnämnden.

I beslutet nämns överträdelser av regler gällande informationsgivning och hantering av insynsregister, ottilåtna transaktioner i bolaget och att Real X State inte uppfyllt listningskraven.

Fastighetsbolagets preferensaktie har varit handelsstoppad sedan den 12 februari, en dag efter att den tidigare vd:n och huvudägaren Anders Lidén avgick tillsammans med övriga styrelseledamöter. En ny styrelse tillsattes för att utreda vad som hänt.

”På uppdrag av Real X States styrelse har bolagets revisorer genomfört en granskning vilken visar att Anders Lidén överträtt såväl sin behörighet som sin befogenhet, samt att det förekommit lån från Real X State till av Anders Lidén kontrollerade bolag vilket strider mot aktiebolagslagens låneförbud”, skrev bolaget då i ett pressmeddelande.

Totalt ska den tidigare vd:n ha plockat ut 5,5 miljoner kronor ur bolaget enligt disciplinnämndens beslut. Det är ungefär lika mycket som bolagets eget kapital vid slutet av första halvåret 2015 enligt den senaste rapporten. Kassan återställdes men granskningen visade att den interna kontrollen brustit.

Det är ovanligt att bolag tvingas lämna listorna. Under fjolåret utfärdades fem varningar till First North-bolag som brutit mot regelverket varav en resulterade i en avlistning. I december beslutade disciplinnämnden att tvångsavlista oljebolaget Petrogrand efter upprepade brott mot regelverket. Året innan fattades liknande beslut om två bolag

Anders Lidén arbetar fortfarande kvar i bolaget. Genom bolaget Mindhouse kontrollerar han samtliga 500.000 A-aktier och därmed också i princip alla röster i Real X State. Enligt den senaste delårsrapporten har det pågått diskussioner om hur Mindhouse ägarandel ska kunna minskas till under 50 procent av rösterna. Bolaget har ett börsvärde på 48 miljoner kronor enligt den senaste statistiken från ägartjänsten Holdings.

Tyck till