ANNONS:
Till Di.se
TISDAG 17 OKT Sveriges bästa finanssajt 2017
MENY
START DI TV BÖRS & MARKNAD
Start Nyheter

Striden hårdnar om Nobelhuset

  • Fredrik Lundberg med döttrarna Louise Lindh (till höger) med systern Katarina Martinson till höger. Foto: Joey Abrait

I dag tisdag, väntas stadsbyggnadsnämnden i Stockholms stad godkänna detaljplanen för det omstridda Nobelcentret på Blasieholmen.
Louise Lindh, vice vd i Fastighets LE Lundberg, planerar att överklaga projektet.

Nobelstiftelsen med vd Lars Heikensten har vind i seglen. I förra veckan antog exploateringsnämnden genomförandet av det omstridda Nobelcentret på Blasieholmen. Och i dag väntas stadsbyggnadsnämnden i Stockholms stad godkänna detaljplanen. S, M och C, som tillsammans bildar en majoritet, väntas stödja projektet.

”Detaljplanen kommer att klubbas igenom”, säger Roger Mogert (S), ordförande i stadsbyggnadsnämnden.

Därefter ska kommunfullmäktige fatta beslut, vilket väntas ske någon gång efter sommaren.

”Man kan nog utgå från att samma majoritet även råder i kommunfullmäktige”, säger Roger Mogert.

Men Liberalerna, som motsätter sig bygget, ifrågasätter bland annat att ett tullhus från 1800-talet måste rivas.

Nobelcentret är kontroversiellt även i andra läger. Finansmannen Gustaf Douglas har i en debattartikel i SvD skrivit att projektet drabbats av hybris. Byggnaden blir förödande för stadsbilden och finansieringen, till stor del privata donationer, är oklar vilket väcker frågor om centrets långsiktighet, enligt Gustaf Douglas.

Även finansmannen Fredrik Lundbergs fastighetsbolag Fastighet AB LE Lundberg bestrider byggplanerna. Sedan 1980 äger företaget kontorsfastigheten Käpplingeholmen 6 som skulle bli granne med centret och därmed få utsikten mot Djurgården och Skeppsholmen förstörd. Det är också i det huset Lundbergföretagen har sitt kontor.

På grund av blockeringen av utsikten befarar man att värdet på fastigheten minskar, skriver Fastighets AB LE Lundberg i ett remissyttrande. Därutöver befarar man risk för skador på grund av sprängningsarbeten under byggskedet. Den ekonomiska skadan värderas till drygt en kvarts miljard kronor.

Louise Lindh, dotter till Fredrik Lundberg och vice vd i Fastighet AB LE Lundberg, anser att projektet påverkar Blasieholmen negativt. Hon ser positivt på ett Nobelcenter, säger hon, men tycker att alternativa placeringar eller en mindre byggnad längre ut på Blasieholmen borde undersökas.

”Dels tycker vi att byggnaden är för stor för den föreslagna platsen och dessutom tror vi inte att Blasieholmen kommer att klara det antalet besökare man hoppas få”, säger hon.

En majoritet av politikerna i stadsbyggnadsnämnden ställer sig bakom förslaget. Hur ser du på det?
”Jag är inte helt övertygad om att en majoritet av politikerna står bakom förslaget, men partierna har pekat med hela handen”, säger hon.

Kommer ni att överklaga projektet?
”Ja, om kommunfullmäktige antar förslaget så kommer vi att överklaga.”

Susanne Lindh, vd för Nobelhuset som arbetar med Nobelcentret, avfärdar att projektet skulle leda till en värdeminskning för Lundbergs fastighet på Blasieholmen.

”Tvärtom, om man får bli granne med Nobelcentret kommer värdet med stor sannolikhet att öka”, säger hon.

Tyck till