ANNONS:
Till Di.se
MÅNDAG 20 NOV Sveriges bästa finanssajt 2017
MENY
START DI TV BÖRS & MARKNAD

Så vill TCO höja skatterna

  • Karin PIlsäter. Foto: Hans Runesson/TT
TCO efterlyser sänkta marginalskatter och sänkt reavinstskatt. Men listan över skattehöjningar är lång i organisationens förslag till ny skattereform.

Det har lappats och lagats under decennier sedan ”århundradets skattereform” lades fram för 25 år sedan.

Enligt TCO är det nu hög tid för en ny stor skattereform, där neutralitet och likformighet är de bärande ledorden.

TCO tar i sin rapport, som presenteras på ett seminarium på tisdagen, inte ställning till den samlade skattekvoten, men slår samtidigt fast att de framtida skatteintäkterna kan behöva öka.

Karin Pilsäter, utredare på TCO, pekar bland annat på den demografiska utvecklingen och behovet av investeringar i utbildning och infrastruktur.

”Det ligger i farans riktning att det inte kan bli tal om några skattesänkningar, utan att prioriteringen faktiskt blir att man måste ta in lite mer skatt”, säger hon.

Ett exempel är bostadssektorn. TCO anser att reavinstskatten bör sänkas och uppskovsräntan slopas för att öka rörligheten på bostadsmarknaden.

För att väga upp det föreslås en nedtrappning av ränteavdraget och en höjning av den kommunala fastighetsavgiften, så att bostadens värde får ett större genomslag i beskattningen.

”Sammantaget anser vi att skatteuttaget kan höjas något för bostadssektorn”, säger Karin Pilsäter.

När det gäller skatten på arbete så hamnar TCO på kollisionskurs med den rödgröna regeringen.

I rapporten argumenterar man för sänkta marginalskatter, genom att färre ska betala statlig inkomstskatt och att skattesatsen dessutom ska sänkas.

”Det är klassisk tjänstemannapolitik. Det måste löna sig för en sjuksköterska att bli specialistsjuksköterska. Det får inte bli så att den som tar på sig ett större ansvar direkt ska betala 50 procent i marginalskatt”, säger Karin Pilsäter.

TCO varnar även för höjda kommunalskatter och efterlyser en bredare diskussion för att möta framtida utmaningar kopplade till vård, skola och omsorg.

”Det kommer att bli ett ökat tryck på kommunerna, men det får inte ske till priset av höjda inkomstskatter”, säger Karin Pilsäter.

Även när det gäller rotavdraget går TCO på tvärs mot regeringen. Organisationen anser att avdraget bör återställas till den tidigare nivån på 50 procent, men vill samtidigt se en sänkning av taket.

När det gäller momsen däremot föreslås kraftiga skattehöjningar. TCO vill slopa den sänkta restaurangmomsen och höja den 12-procentiga momssatsen på livsmedel, hotell och restaurang till 25 procent.

Samtidigt vill man behålla den 6-procentiga momsen på tidningar, böcker, kultur- och idrottsevenemang.

”Det har mer med demokrati och frihetsfrågor att göra och det tycker vi ändå att man kan motivera”, säger Karin Pilsäter.

TCO är mycket skeptiska till ett återinförande av arvs- och gåvoskatten samt förmögenhetsskatten. Däremot vill man se höjda miljöskatter och nämner skatt på kemikalier, handelsgödsel och drivmedel som exempel.

Organisationen anser även att det behövs en översyn av skatterna kopplade till företagande och entreprenörskap, men ger inga konkreta förslag på det området.

I rapporten, som nu ska ut på remiss, argumenterar organisationen för att ett nytt skatteråd, med inspiration från Regelrådet och Finanspolitiska rådet, bör inrättas.

Tyck till