ANNONS:
Till Di.se
TORSDAG 19 OKT Sveriges bästa finanssajt 2017
MENY
START DI TV BÖRS & MARKNAD
Start Nyheter

Lånetrend bromsar in

Intresset för att renovera med lånade pengar har gått ned under de senaste åren.
Däremot är suget efter att använda bostaden som bankomat konstant, knappt var tionde tar lån för lyxkonsumtion.

Var fjärde bolåntagare har under de tre senaste åren höjt bostadslånet för att renovera sin bostad. Det är något mer än i fjol, men trenden är fallande.

När Demoskop, på SEB:s uppdrag, började ställa frågan för drygt tio år sedan var intresset högre. Renoveringslånen toppade under åren 2006–2009, då 40 procent av låntagarna utökade sina lån.

Är renoveringslån ett problem?
”Om inte den totala skuldsättningen blir för hög är det ganska oproblematiskt. För många är en renovering eller utbyggnad ett alternativ till att flytta”, säger Jens Magnusson, privatekonom på SEB.

”Men bli inte fartblind, kom ihåg att ett större lån ökar månadskostnader och att pengarna någon gång ska betalas tillbaks. Alla bör lägga undan en buffert som gör att vanligt slitage och mindre renoveringar kan hanteras med sparade pengar.”

Stiger bostadens värde efter renoveringar?
”Nej, oftast inte. Men det finns renoveringar eller tillbyggnader som kan löna sig, exempelvis ytterligare ett sovrum som kan göra huset attraktivt för en ny köpekrets som barnfamiljer”, säger Jens Magnusson.

”Att renovera kök och badrum kan visserligen öka värdet på bostaden, men sällan med lika mycket som renoveringen kostade. Många som köper en ny bostad vill ändå göra om just kök och badrum.”

Demoskop frågade också om bostadslån har fått finansiera köp av bil, båt, resa eller andra större kapitalvaror under de tre senaste åren. 9 procent av låntagarna har använt bostaden som bankomat.

Hur ser du på fenomenet?
”Visst är det bättre att låna på huset än att ta andra, ofta betydligt dyrare, krediter. Men det är farligt att vänja sig vid huset som bankomat och grundregeln måsta alltid vara att resor, smycken eller vad man nu lägger i begreppet lyxkonsumtion betalas med sparade pengar”, säger Jens Magnusson.

Geografiskt sett är intresset för lyxkonsumtion med lånade pengar störst i Västra Götaland, där 14 procent svarar ja på frågan. Det är en stark kontrast till boende i Norrland, där bara 3 procent uppger att de lyxkonsumerat för bostadslån.

Jens Magnusson tror att det finns en naturlig förklaring.

”De som bor i städerna har ofta upplevt en snabbare värdeutveckling på sina bostäder och har därmed ett större utrymme att utöka sina lån”, säger han.

Åldersmässigt är det bolåntagare i åldrarna 25–49 år som är mest benägna att belåna bostaden för att köpa bil, båt eller resor. Här är det 11 procent som lånar, jämfört med bara 5 procent i gruppen som fyllt 66 år.

Blir du förvånad?
”Nej, även om normerna har luckrats upp i äldre åldersgrupper så har de yngre fortfarande en mer obekymrad inställning till att belåna sig för fler syften än bostads- och bilköp.”

Tyck till