ANNONS:
Till Di.se
TORSDAG 23 NOV Sveriges bästa finanssajt 2017
MENY
START DI TV BÖRS & MARKNAD

Inga toppbetyg till regeringen

  • Foto: TT
S+MP-regeringens politik fick inte ens toppbetyg av panelens socialdemokrater, när TT gjorde en enkät med sex av de gångna 40 årens finansministrar.
Men partiränderna sitter ändå djupt.

De sex ex-ministrarna fick sätta ned foten i tre frågor.

TT: Tror du på regeringens arbetslöshetsmål?

"Ja, i allra högsta grad", sa Bosse Ringholm (S).

Han tillade att hans regering lyckades halvera arbetslösheten för 15—20 år sedan.

"Det gick den gången och jag är säker på att det går den här gången också."

De fyra borgerliga enkätdeltagarna svarade dock tvärt nej.

"Det är orealistiskt om man inte har en politik som backar upp det", sa Bo Lundgren (M).

"Språnget är stort till Tyskland", sa Rolf Wirtén (FP).

"Det är alldeles för ambitiöst för den omvärld vi lever i", sa Ingemar Mundebo (FP).

"Jag tror det kommer att bli väldigt svårt att klara en så låg arbetslöshet i Sverige utan att göra mycket omfattande strukturförändringar", sa Anders Borg (M).

Pär Nuder (S) sade samtidigt att han hade börjat tvivla, då förutsättningarna kan ha blivit för svåra till följd av flyktingkrisen.

När de sex ombads att kora Sveriges bästa finansminister genom tiderna dök tre namn upp.

Ringholm och Wirtén enades om socialdemokraten Ernst Wigforss, verksam på 1920-, 1930- och 1940-talet. Pär Nuder valde nestorn Gunnar Sträng, som satt på posten 1955—1976.

Borg och Lundgren, moderaterna i panelen, letade sig tillbaka till 1800-talets mitt och pekade båda två ut Johan August Gripenstedt.

"Han var den som satte i gång med investeringar i järnvägar och mycket annat och skapade det moderna Sverige. Han är för mig en förebild", sa Bo Lundgren.

När panelen ombads sätta betyg på S+MP-regeringens ekonomiska politik blev det inga toppbetyg från någon.

Mundebo och Wirtén gav C.

"De har en konstig regering, med ett parti (MP) jag inte tror är till nytta för en stabil ekonomisk politik", sa Mundebo.

Lundgren sade sig inte vara klar med betyget:

"Men politiken kunde vara klart bättre."

Borg ville inte sätta betyg, men sågade politiken:

"Jag tycker inte den här regeringen för en bra ekonomisk politik. Sverige har en väldig styrka då vi under lång tid genomfört bra reformer. Nu går man i en annan riktning och försämrar arbetsmarknadens funktionssätt och bygger upp utanförskap i socialförsäkringarna."

Pär Nuder insisterade på att få använda det gamla betygsystemet, 1—5.

"Då skulle jag säga tre plus eller svag fyra. Det är en regering med ett väldigt bräckligt parlamentariskt underlag."

Bosse Ringholm, som i övrigt var den mest lojale med regeringen, valde att inte sätta betyg.

Tyck till