ANNONS:
Till Di.se
LÖRDAG 18 NOV Sveriges bästa finanssajt 2017
MENY
START DI TV BÖRS & MARKNAD

Räntor och valutor: Euron tappar

Europaräntorna sjunker, börserna stiger och euron tappar i fredagens förmiddagshandel, efter ECB:s nya penningpolitiska lättnader på torsdagen. Svenska långräntor går mot strömmen och hämtar in en uppgång i internationella räntor efter vår stängning i går.

Därmed går utvecklingen, åtminstone hittills, i motsatt riktning jämfört med på torsdagen då allt marknaden kunde fokusera på var att ECB-chefen Mario Draghi antytt att depositräntan troligen inte kommer att sänkas mer. Detta möttes med en betydande åtstramning av de finansiella förhållandena, betydligt högre marknadsräntor, en rejält starkare euro och sjunkande börskurser.

Johan Javeus, SEB, skriver i bankens morgonbrev att ECB-chefens budskap förstärktes av att han stängde dörren för ett system med olika räntesatser för olika aktörer med motiveringen att ECB inte vill sända signalen till marknaden att det i princip inte finns någon botten för räntan.

"Det finns en botten eftersom kraftigt negativa räntor är mycket skadligt för banksystemet. Även om andra åtgärder som ännu mer QE i olika former fortfarande finns kvar så är det som investerare svårt att skaka av sig känslan av att även ECB börjar komma till insikten att penningpolitiken har nått vägs ände och att de problem som återstår för ekonomin måste lösas på andra sätt", skriver Johan Javeus.

Roger Josefsson, chefekonom på Danske Bank, är dock "mindre övertygad" om att ytterligare räntesänkningar ligger långt borta och pekar på att ECB reviderade ned sin inflationsprognos kraftigt i närtid, från 1,0 procent för 2016 i decemberprognosen till 0,1 procent nu.

Inflationsstatistik på morgonen visade att Tysklands konsumentpriser i februari steg med definitiva 0,4 procent från månaden före, medan inflationstakten uppmättes till 0,0 procent. Detta var helt i linje med det preliminära utfallet.

Även Spaniens KPI kom in som väntat, -0,8 procent i februari från februari i fjol.

ECB-rådsledamoten Luc Coene är tveksam om hur snabbt ekonomin kan växa framöver, och huruvida ECB:s inflationsmål verkligen är realistiskt.

"Nu måste vi gradvis glömma ekonomisk tillväxt på 2-3 procent, ECB måste fråga sig självt om dess inflationsmål på 2 procent fortfarande är realistiskt", sade han i en intervju med De Tijd.

Här hemma redovisade SCB sin småhusbarometer, som visade att småhuspriserna steg med 3 procent under perioden december-februari jämfört med närmast föregående tremånadersperiod. Jämfört med samma period förra året har priserna ökat med 12 procent.

USA-räntorna rör sig knappt i fredagens europeiska handel, efter att ha stigit på torsdagskvällen, och tioårsräntan handlas på 1,94 procent, 4 punkter högre än vid svensk stängning i går.

Eftermiddagens USA-agenda bjuder på importprisdata för februari, klockan 14.30. Enligt Bloomberg News prognosenkät sjunker årstakten till -6,5 procent, från -6,2 procent i januari.

På valutamarknaden har euron försvagats efter att under natten tillfälligt ha handlats över 1:12 mot dollarn. Nu står den i 1:112, stabilt jämfört med svensk stängning på torsdagen.

Dollarn har i sin tur stärkts mot yenen, men även här är nettoförändringen marginell jämfört med på torsdagen i går.

Kronan är 2 öre starkare mot dollarn och drygt 1 öre starkare mot euron.

Tyck till