ANNONS:
Till Di.se
TORSDAG 19 OKT Sveriges bästa finanssajt 2017
MENY
START DI TV BÖRS & MARKNAD
Start Nyheter

Martin Blomgren: 4 frågor som kräver svar

Det är högsäsong för kapitalmarknadsdagar och innan börsbolagens informationsfönster slår igen i slutet av kvartalet väntar ytterligare en handfull.
Vi har gått igenom nyckelfrågorna för bolagen på nästa veckas agenda.

När Electrolux färska vd Jonas Samuelson hängde av sig vitvarukostymen efter bolagets kapitalmarknadsdag den 24 februari kunde han konstatera att mottagandet trots allt blev hyggligt. Kursen föll visserligen med 2 procent men det var på en Stockholmsbörs som dök med närmare 3 procent och de följande dagarna hämtades nedgången igen med råge.

I torsdags tog en annan relativt färsk börs-vd, Henrik Lange på Gunnebo, till orda. Han lyckades med sin presentation ingjuta hopp om att erfarenheterna från SKF skulle komma till pass på färden mot ett överträffande av det 7-procentiga marginalmålet och kursen reagerade med ett lyft på 2,5 procent.

Nästa vecka fortsätter investerardagarna med kvartetten Mekonomen, Gränges, Boliden och Ratos. Här är de viktigaste frågorna i respektive bolag:

Mekonomen: Hur ser tillväxtagendan ut?

Även här är det en relativt ny börs-vd som får chansen att visa upp sin strategi. Nordenchefen Magnus Johansson tog över Mekonomen efter Håkan Lundstedt i somras och i det första bokslutet för en månad sedan släppte han uppdaterade finansiella mål. Att rörelsemarginalmålet höjdes från 8 till 10 procent är inte så mycket att orda om eftersom såväl utfall som analytiker-prognoser ligger en bit över det redan. Intressantare blir utläggningarna kring tillväxtmöjligheterna då detta mål sänktes från 10 till 5 procent och då det tidigare har funnits en storslagen plan om att finnas i 20 länder år 2020. Temat för dagen är för övrigt ”lönsam tillväxt”.

I samband med bokslutet hade aktiemarknaden överseende med ett svagare resultat än väntat och nya förluster i Danmark tack vare utsikter om en stark marknad under 2016. Nu står kursen 18 procent högre och aktien torde vara känslig för störningar av den positiva helårsbilden.

Gränges: Gasar bilmarknaden i Kina?

Med 90 procent av intäkterna hämtade från fordonsindustrin och närmare hälften från Asien är det aktuella tillståndet i den kinesiska bilindustrin i centrum för nischproducenten Gränges, som säljer aluminiumprodukter för lödda värmeväxlare. Regeringens stimulansåtgärder i Kina har stabiliserat marknaden men Gränges har tidigare flaggat för att svåra jämförelsetal kan hämma försäljningen i förhållande till marknaden under inledningen på året.

Står sig den bilden? Och räknar vd:n Johan Menckel fortfarande med att kunna ta marknadsandelar i Europa och Nordamerika?

Ratos: Bränner pengarna i fickan?

Fjolårets försäljningar av Nordic Cinema Group, Inwido och Hafa stärkte riskkapitalbolaget Ratos finansiella muskler med besked och moderbolagets nettokassa har svällt till urstarka 3,9 miljarder kronor.

En redan välfylld kassa blir ännu större om Ratos gör slag i saken och säljer eller börsnoterar spritbolaget Arcusgruppen som det har ägt i över tio år. Innehavet är bokfört till 701 Mkr men med en stabil underliggande rörelsevinst på 239 Mkr är det inget problem att motivera ett värde en bra bit över det dubbla för Ratos 83-procentiga ägarandel.

Även efter de kommande utdelningarna och även med hänsyn tagen till en besvärlig marknad för det värdemässigt största innehavet Aibel sitter vd:n Susanna Campbell kort sagt med en alldeles för stor tunna torrt krut.

Hur dessa pengar ska skapa avkastning är en avgörande fråga. Finns tillräckligt många intressanta förvärvskandidater till rätt pris? I annat fall så finns en kassaskåpssäker alternativ avkastning på 5 procent att håva in genom att göra en inlösen av samtliga preferensaktier. Det skulle kosta knappt 1,5 miljarder kronor.

Boliden: Rätt att köpa Kevitsa?

Med torsdagens köp av den finska gruvan Kevitsa tog Boliden udden av en fråga som annars skulle ha varit given på kapitalmarknadsdagen, nämligen utsikterna för en framtida extrautdelning. Den starka balansräkningen sätts nu istället i arbete via produktion av bland annat nickel och koppar i Finland och huruvida ett köp för 6 miljarder kronor är rätt väg att gå eller inte i en tuff gruvkonjunktur verkar dela branschanalytikerna i två läger. Något som också demonstreras av en initialt hård dom från aktiemarknaden som sedan följdes upp med ett lyft på fredagen.

Förutom en djupare inblick i det nya storförvärvet och en uppdatering av investeringsplanerna i Aitik står också ett besök på zinksmältverket Odda i Norge på schemat för Bolidens gäster.

Tyck till