ANNONS:
Till Di.se
LÖRDAG 21 OKT Sveriges bästa finanssajt 2017
MENY
START DI TV BÖRS & MARKNAD
Start Nyheter

Fortsatt utflöde från fonder

  • Foto: Colourbox

Fondspararna fortsatte att plocka ut sina pengar från fondmarknaden i februari. Totalt uppgick nettoutflödena till 0,4 miljarder kronor med aktiefonder som den stora förloraren.

Fondspararna fortsatte att plocka ut sina besparingar ur de flesta fondkategorier i februari. Nettouttagen från aktiefonder landade på 3,7 miljarder kronor medan nettouttagen ur obligationsfonder uppgick till 1,6 miljarder kronor. För hedgefonder landade nettouttagen på 0,6 miljarder kronor. Det visar statistik från Fondbolagens förening.

Utvecklingen var dock den omvända för penningmarknadsfonder som hade nettoinflöden på 4,9 miljarder kronor. Även blandfonder hade positiva inflöden på 0,7 miljarder kronor.

Totalen var dock negativ och landade på ett nettoutflöde på 0,4 miljarder kronor. Under årets första två månader summeras därmed nettoutflödet till 11,2 miljarder kronor.

”Fondspararna uppvisade en fortsatt försiktig inställning till aktiemarknaden under februari månad, vilket resulterade i att penningmarknadsfonder, trots det låga ränteläget, fick störst nettoinflöden”, säger Fredrik Pettersson, chefsanalytiker på Fondbolagens förening.

För aktiefonder skedde de största utflödena ur Nordamerika, Sverige & Global samt Europa och Indien. Rena globalfonder och branschfonder hade dock positiva inflöden.

När det kommer till obligationsfonder uppgick nettoutflödena ur företagsobligationer till totalt 2.137 miljoner kronor medan övriga obligationsfonder hade nettoinflöden på 585 Mkr.

Trots uttagen så ökade den totala fondförmögenheten i Sverige med omkring 10 miljarder kronor och uppgick i slutet av februari till 3.097 miljoner kronor. Av dessa ligger 54 procent i aktiefonder.

Nettosparande i fonder, miljarder kronor
Fondkategori Februari Toalt 2016
Aktiefonder -3,7 -19,2
Blandfonder 0,7 0,6
Obligationsfonder -1,6 -3,8
Penningmarknadsfonder 4,9 10
Hedgefonder -0,6 0,7
Övriga fonder -0,2 0,6
Summa -0,4 -11,2

Källa: Fondbolagens förening.

Tyck till