ANNONS:
Till Di.se
ONSDAG 18 OKT Sveriges bästa finanssajt 2017
MENY
START DI TV BÖRS & MARKNAD
Start Nyheter Analys

Ulf Petersson: Dags för nya grepp i Alfa

Alfa Laval utvecklades mycket bra under Lars Renströms vd-tid. De stora segrarna togs dock före finanskrisen. Sedan 2011 har aktien gått sämre än börsindex.

Det borde den nye chefen Tom Erixon utnyttja genom att våga tänka nytt.

Tisdagen var Tom Erixons första dag på jobbet som vd för Alfa Laval. Han flyttar därmed från Ovako och Stockholm till Lund och Alfa Laval där han tar över efter Lars Renström som har varit vd sedan oktober 2004. 

Erfarenheten visar att långvariga vd:ar som Lars Renström sällan efterlämnar ett dukat bord till sin efterträdare. Erfarenheten visar också att aktiekursen brukar ta stryk på både kort och lång sikt vid sådana vd-byten. 

Senast Di granskade kurseffekten när långkörare lämnar vd-stolen var 2011. Den genomgången visade att aktier där en långvarig vd avgår utvecklas klart sämre än börsen på såväl ett, tre som på fem års sikt. 

När det gäller Alfa Laval finns det anledning att bli ännu mer oroad eftersom Di:s undersökning också visade att kursutvecklingen tenderar att bli extra dålig när föregångaren har varit framgångsrik och dessutom väljer att sitta kvar i styrelsen för det bolag han lämnar. 

Lars Renström har varit rikligt hyllad av aktiemarknaden och utsågs så sent som i oktober 2014, som en av tre svenskar utöver Hexagons Ola Rollén och Swedbanks Michael Wolf, till en av världens 100 bästa vd:ar av Harvard Business Review. Han sitter dessutom i Alfa Lavals styrelse sedan 2005.

Det finns exempel även efter 2011 som bekräftar tesen att efterträdare till långvariga och framgångsrika vd:ar får det tufft.

Arne Karlsson lämnade vd-posten för investmentbolaget Ratos 2012 efter en fantastisk kursutveckling. Sedan dess har aktien halverats i värde medan Stockholmsbörsen har stigit med 50 procent. 

Ett annat kanske mer relevant exempel för Alfa Laval och Tom Erixon är SKF där Tom Johnstone klev av som vd efter elva år den 1 januari 2015.

Efterträdaren Alrik Danielsson har sedan dess haft fullt upp med att städa upp efter Tom Johnstones många förvärv. SKF-aktien har sedan vd-bytet tappat 15 procent i värde såväl i absoluta tal som jämfört med Stockholmsbörsen. 

Ett skäl till den svaga kursutvecklingen är att bolag med en framgångsrik vd med tiden får en omotiverad premievärdering på börsen. En annan orsak är sannolikt att den långa vd-perioden bidrar till att en del problem inte åtgärdas. En vd som har suttit i mer än tio år har ofta bidragit till det mesta i bolaget, både sådant som har blivit bra och sådant som har blivit dåligt, och det är inte lätt att ompröva sina egna beslut, särskilt om det inte är akut.

Till Tom Erixons fördel, och något som kan göra hans jobb något lättare, talar det faktum att Alfa Laval inte står på topp på samma sätt som för sex sju år sedan. 

Sedan börsintroduktionen 2002 och även i förhållande till när Lars Renström tillträdde i oktober 2004 är Alfa Laval en börssuccé. Under hans vd-period har aktiekursen stigit med 400 procent samtidigt som Stockolmsbörsen gått upp med 100 procent. 

Men de senaste fem åren har aktien gått klart sämre än index samtidigt som rörelsemarginalen sakta men säkert har gått nedåt sedan finanskrisen. Detta trots Alfa Lavals jätteförvärv 2014 av den norska pumptillverkaren Fredrik Mohn som hade en rörelsemarginal på cirka 30 procent och som därför borde ha inneburit stigande rörelsemarginal för koncernen. 

Omsättningstillväxten har också avtagit och de senaste sju åren har Alfa Laval i genomsnitt ökat omsättningen med 5 procent per år. Därmed har bolaget inte nått upp till målsättningen om en försäljningsökning på 8 procent om året inklusive förvärv. Den största nedgången syns dock på avkastningen på sysselsatt kapital som har mer än halverats sedan mitten av 00-talet. 

Tom Erixon lär inte få hjälp av konjunkturen. I sitt avslutande bokslut flaggade Lars Renström för att efterfrågan viker, mycket till följd av den norska Fredrik Mohn-verksamheten som förväntas minska orderingången med en över 1 miljard kronor under det första kvartalet. 

Alfa Laval är förstås mycket långt ifrån ett problemföretag. Med en rörelsemarginal på 17 procent och en avkastning på sysselsatt kapital på 21 procent tillhör bolaget fortfarande toppskicket i svensk verkstadsindustri. 

Men trenden är negativ och det bör den nytillträdde Tom Erixon utnyttja genom att inte vara rädd för Alfa Lavals historik, utan våga vända på stenarna. Ett högprioriterat område borde vara att försöka öka omsättningen så att tillväxten varaktigt når 8 procentsmålet. Resan dit behöver inte gå via ett jätteförvärv som Fredrik Mohn, vilket så här i efterhand framstår som feltajmat med tanke på den svaga tanker- och oljemarknaden. 

Det är bättre att fylla på Alfa Lavals starka distributionsnät med köp av mindre nischproduktsföretag. Sedan gäller det att inte stirra sig blind på försäljningsmålet utan att våga sälja av verksamheter som inte bidrar till koncernvinsten. Det är lönsamma affärer som tenderar att inte bli av när det går bra.

Tyck till