ANNONS:
Till Di.se
SÖNDAG 19 NOV Sveriges bästa finanssajt 2017
MENY
START DI TV BÖRS & MARKNAD

Konjunkturinstitutet varnar för underskott

De offentliga utgifterna inte kan finansieras av de nuvarande skatteintäkterna. Problemet kan åtgärdas genom antingen minskade kostnader i den offentliga sektorn, som lägre personaltäthet i vården, eller höjd skattesats.

Det skriver Konjunkturinstitutet i sin hållbarhetsrapport på tisdagen.

På kort sikt är det främst asylmottagandet som står för de för stora utgifterna. På längre sikt ses den växande äldre befolkningen som en stor utgiftspost som hotar hållbara offentliga finanser.

Åtgärdas inte situationen kommer de offentliga utgifterna gå med underskott och den offentliga skulden kan fördubblas som andel av BNP.

För att åtgärda situationen måste skatter och avgifter som andel av BNP öka med 3 procentenheter till 2040. Detta skulle innebära att skattekvoten når 2006 års nivå på 45,7 procent.

KI antar i detta scenario att pensionsåldern stiger med ett år till 2040. Behovet av välfärdstjänster förmodas också minska för de äldre.

Ett alternativt scenario där pensionsåldern och välfärdsbehovet är oförändrat måste skatterna höjas med 1 procent av BNP till 2040.

Tyck till