ANNONS:
Till Di.se
TISDAG 24 OKT Sveriges bästa finanssajt 2017
MENY
START DI TV BÖRS & MARKNAD
Start Nyheter Analys

Jan Glevén: FI pressar banker

Finansinspektionens förslag till skärpta krav vid företagsutlåning satte ytterligare press på banksektorn på tisdagen.

Särskilt hårt blev kurstrycket på Handelsbanken som föll med 2 procent.

Sedan finanskrisen pågår en ständig översyn av kapitalkraven för banker runt om i världen. Det är en del i en global överenskommelse för att stärka banksystemet och undvika nya finanskrascher likt den när Lehman Brothers gick omkull.

Den senaste åtgärden kom på tisdagen när Finansinspektionen, FI, föreslog höjda riskviktsnivåer vid företagsutlåning. I korthet kommer förslaget att öka riskvikterna med ett par procent vilket innebär att den genomsnittliga riskvikten förväntas överstiga 30 procent.

Riskvikten för lån bestämmer hur mycket kapital som banken måste ha som buffert per utlånad kronor.

Enligt Handelsbanken betyder det att dess riskvägda tillgångar ökar med 18 procent. Banken räknar dock inte med att det minskar utlåningsförmågan i motsvarande mån. De andra bankerna har inte kommit med någon kommentar kring de nya reglerna, men föll även de. Riskvikterna varierar mellan storbankerna och ligger på 21-41 procent enligt FI.

Det FI vill komma åt genom förändringen är de interna modeller som bankerna använder vid kreditbedömningar. Dessa anses inte tillräckliga för att uppskatta kreditrisken i företag. Ökat krav på större andel av nedgångsperioder i modellerna är en av punkterna. En nedgångsperiod bör enligt FI åtminstone inträffa vart femte år.

Framräknandet av riskvikterna görs på historisk information om krediter, låntagare och deras betalningsförmåga. För att kunna användas på ett säkert sätt ska minst fem års historik användas. De faktorer som påverkar mest utgörs av fyra olika delar som innefattar sannolikheter för att ett bolag kan gå omkull.

De nya och hårdare reglerna medför inga stora förändringar. Samtliga fyra storbanker väntas kunna klara av dem när de införs inom ett år.

Tisdagens beslut kan ses som en förövning inför den stora examen som kommer att genomföras av EBA, European Banking Authority under 2016. De nya reglerna gör de svenska bankerna än bättre rutade än tidigare. Enligt tidigare stresstester som gjordes 2014 ligger svenska banker i topp. Det lär de göra även denna gång.

Tyck till