ANNONS:
Till Di.se
ONSDAG 18 OKT Sveriges bästa finanssajt 2017
MENY
START DI TV BÖRS & MARKNAD
Start Nyheter

Arbetsförmedlingen: Nästan alla inrikesfödda har jobb

  • Foto: TT

Det råder nu i stort sett full sysselsättning bland inrikes födda i Sverige.
Det säger Arbetsförmedlingens prognoschef Tord Strannefors i en intervju med Nyhetsbyrån Direkt.

"Vi är nära full sysselsättning för inrikes födda. Det finns lite kvar att göra bland unga, men i princip är vi nära full sysselsättning. Vi börjar nu nå sådana nivåer på sysselsättningsgraden att den inte kan öka mycket mer", säger han.

Trots att det alltså i stort sett råder full sysselsättning bland inrikes födda, som står för den absoluta merparten av arbetskraften, noterar han att det syns få tecken på någon löneinflation. Detta förklaras av att de nya jobb som skapas främst är i branscher där utrikes födda arbetar i större utsträckning.

"Jobben som har kommit har man kunnat tillsätta med utrikes födda. Vi ser en tydlig ökning av relativt lågbetalda jobb inom tjänstesektorn med lägre utbildningskrav. Låglönejobben ökar i Sverige", säger han.

Utrikes födda har under ett antal år stått för nästan hela den ökade sysselsättningen och så räknar Arbetsförmedlingen med att det blir även kommande år.

"Merparten av framtida jobbtillväxt kommer utrikes födda att stå för. På marginalen inrikes födda. Vi kommer att få se väldigt låg arbetslöshet bland inrikes födda, men en fortsatt relativt hög arbetslöshet bland utrikes födda", säger han.

Samtidigt som det är en hög arbetslöshet bland utrikes födda kommer det att krävas arbetskraftsinvandring för lösa rekryteringsproblem, särskilt inom offentlig sektor.

"Vi är i den paradoxala situationen att mitt i det här finns också behov av arbetskraftsinvandring. Vi är i en situation där stora grupper står utanför, men där man på marginalen behöver arbetskraftsinvandring. Inom hälso- och sjukvården är man redan där. Drygt var tredje läkare är utrikes född", säger han.

Tord Strannefors tycker att det ofta blir en för negativ bild av svensk arbetsmarknad. Arbetslösheten i Sverige var 7,0 procent i januari (säsongsjusterat och utjämnat) och Sverige ligger därmed runt mitten av länderna i EU. Arbetslösheten höjs dock av Sveriges relativt stora flyktinginvandring och uttalade mål att snabbt få in nyanlända i arbetskraften.

"Om man tar emot många flyktingar får man också de facto en högre arbetslöshet. Bland den inrikes födda befolkningen har vi en förhållandevis låg arbetslöshet", säger Tord Strannefors.

Han nämner att Sverige bland inrikes födda i åldrarna 25-54 år har en lägre arbetslöshet än Tyskland, som är det land i EU som har lägst total arbetslöshet.

För att få en bild av hur väl arbetsmarknaden fungerar måste man också se till mer än bara arbetslösheten.

"Vi ligger i topp när det gäller sysselsättningsgrad och andel i arbetskraften. Dessutom har vi en liten andel långtidsarbetslösa jämfört med andra länder och vi är duktigare än många andra på att aktivera unga i jobb eller utbildning", säger han.

Han tilläger dock att detta inte betyder att situationen är bra.

"Vi måste bli mycket bättre. Vi är långt ifrån en situation där vi kan sätta oss ned och vara nöjda. Stora grupper har problem", säger Tord Strannefors.

Tyck till