ANNONS:
Till Di.se
MÅNDAG 23 OKT Sveriges bästa finanssajt 2017
MENY
START DI TV BÖRS & MARKNAD
Start Nyheter

Wolf lastas för affärerna

  • TVINGAS BORT. Michael Wolf tvingas lämna vd-posten för Swedbank på dagen. Styrelseordförande Anders Sundström säger att det helt enkelt blir bäst så. Foto: Claudio Bresciani

Swedbanks vd Michael Wolf får sparken med omedelbar verkan.
En faktor i styrelsens beslut var Di:s avslöjanden om omfattande privata fastighetsaffärer bland bankens toppchefer – affärer som Michael Wolf godkände och som nu granskas av Finansinspektionen.

Det var en enig styrelse som på tisdagsmorgonen meddelade att Michael Wolf har sagts upp med omedelbar verkan efter sju framgångsrika år som vd. Någon efterträdare kunde styrelsen inte presentera – rekryteringsarbete har inletts först nu och tills vidare ska Swedbank ledas av chefen för den svenska bankverksamheten, Birgitte Bonnesen.

Michael Wolf är den andra toppchefen som tvingas lämna Swedbank sedan Di inledde granskningen av privata fastighetsaffärer i bankens toppskikt. I mitten av december sparkades chefen för affärsområdet stora företag och institutioner, Magnus Gagner-Geeber, som tillsammans med finanschefen Göran Bronner har byggt upp en omfattande verksamhet i fastighetsbranschen.

När Magnus Gagner-Geeber petades hävdade Michael Wolf att beslutet inte hade något med fastighetsaffärerna att göra. När nu Michael Wolf tvingas bort hävdar ordförande Anders Sundström att fastighetsaffärerna var av underordnad betydelse i beslutet.

Enligt honom handlar det i stället om att styrelsen vill påskynda bankens digitala omställning samt förbättra kund- och medarbetarnöjdheten.

”Huvudskälet till varför vi gör den här förändringen är att vi ha lagt fast en strategi sedan ett tag tillbaka om hur vi lyckas komma närmare kund och hur vi lyckas bygga ett starkare varumärke i förhållande till vår personal, men vi har inte nått dit vi önskade”, säger Anders Sundström i en intervju med Di.

”Vi har nått framgångar vad gäller balans och resultaträkning och vi har nått framgångar vad gäller risk. Men vi har inte nått framgångar när det gäller kund- och medarbetarnöjdhet, och det är två centrala frågor.”

Att Michael Wolf får gå på dagen förklarar han med att det helt enkelt blir bäst så.

”Jag tror att när man leder en stor och svår organisation som denna och får ett besked att man inte längre ska fortsätta som verkställande direktör så tappar man lite fart”, säger han.

Samtidigt är beslutet att sparka Michael Wolf ett sätt för Anders Sundström att distansera sig från de kritiserade fastighetsaffärerna. I dag är han kritisk till att Michael Wolf tillät finanschefen Göran Bronner och storbolagschefen Magnus Gagner-Geeber att driva ett gemensamt fastighetsbolag.

”Vi tycker att den här saminvesteringen är felaktig. Det är inte lämpligt att två koncernledningsledamöter gör den här typen av investering”, säger Anders Sundström till Di.

Varför är det inte lämpligt?
”Man kan misstänka att de har en sådan relation att det påverkar dem i sin utövning av sitt arbete, att det spelar in när man diskuterar andra frågor för att driva banken framåt.”

Problemet för Anders Sundström är att han själv var med och godkände fastighetsaffärerna. Visserligen hävdar han att det var Michael Wolf som ensam godkände investeringarna, men enligt Swedbanks rutiner ska externa styrelseuppdrag för även godkännas av chefens chef – i det här fallet Anders Sundström.

Det innebär att även Anders Sundström har godkänt att den numera petade storbolagschefen Magnus Gagner-Geeber sätter sig som styrelsesuppleant i totalt åtta fastighetsbolag där även Göran Bronner är delägare.

Med tanke på hur olämpligt Anders Sundström numera tycker det är att två höga chefer driver bolag ihop går det att fråga sig varför han inte reagerade på ägarsituationen då.

Kontrollerade du inte ägandet i bolagen innan du godkände Magnus styrelseuppdrag?
”Det är inte så att jag inte har ställt mig frågan hur ägandet ser ut, utan det som vi har diskuterat är om det är lämpligt att de här två investerar tillsammans.”

Men när du godkände suppleantuppdragen för Magnus Gagner-Geeber, tog du då reda på hur ägandet såg ut i de här bolagen?
”Jag kan inte riktigt svara på det hur det såg ut exakt. Men jag var medveten om att de båda två var investerare i det.”

Men då tyckte du inte att det var olämpligt?
”Bisysslan beskrev inte omfattningen av verksamheten, så när jag tog ställning till bisysslan så var omfattningen mindre.”

Men du var medveten om att bolagen ägdes av Göran Bronner och Magnus Gagner-Geeber tillsammans?
”Jajjemän.”

Tycker du att det finns en motsägelse i att du då inte tyckte att det var några problem med den typen av saminvesteringar, samtidigt som du nu tycker att det är väldigt problematiskt?
”Jag tycker att när det fick den omfattningen, som jag inte var medveten om då, så var det olämpligt. Jag tycker inte att det är en jättesvår fråga om det har en omfattning av mindre art.”

Om du inte hade några problem med saminvesteringen, hur kan du förvänta dig att Michael Wolf skulle ha gjort någon annan bedömning när han skulle bedöma frågan?
”Han hade att ta ställning till investeringen, inte styrelseuppdraget. Det är olika frågor. Den ena är hur lämpligt det är att genomföra större investeringar tillsammans med två stycken som sitter i koncernledningen.”

Men då var det ju så små investeringar att det inte var ett problem, det säger du ju själv?
”Men det förändras ju över tid, och frågan om intressekonflikter är inte en ögonblicksbild utan förändras över tiden. Intressekonflikter är något som påverkas av hur verksamheten utvecklas”

Har Göran Bronner och Magnus Gagner-Geeber kontinuerligt bett om förnyat godkännande från Michael Wolf, i takt med att verksamheten ökat i omfattning? För annars är det väl svårt att lasta Michael Wolf för detta, sett till även du tyckte att det gemensamma ägandet var okej?”
”Men min bild är nog att de har informerat om att verksamheten har växt.”

Är du säker på det?
”Nej, men det är min bild.”

Därför har Anders Sundström inget ont att säga om Göran Bronner, trots att finanschefen har drivit fastighetsbolag som han anser är olämpliga. Skulden ligger hos Michael Wolf, som enligt Anders Sundströms ”bild” var medveten om att fastighetsbolagen växte.

”Jag har stort förtroende för Göran”, säger Anders Sundström.

Kan du sitta kvar som ordförande i Swedbank om FI riktar kritik mot banken med anledning av fastighetsaffärerna?
”Det beror på vad är för form av anmärkningar. Det finns ingen anledning att spekulera i det.”

Tyck till