ANNONS:
Till Di.se
MÅNDAG 23 OKT Sveriges bästa finanssajt 2017
MENY
START DI TV BÖRS & MARKNAD
Start Nyheter

Regeringen lämnar amorteringsproposition

  • Foto: TT

Regeringen lämnade på tisdagen sin amorteringsproposition till riksdagen.

Förslaget innebär i huvudsak att långivare ska tillämpa villkor som bidrar till en sund amorteringskultur när de lämnar nya bolån. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer föreslås få meddela föreskrifter om amorteringskravet.

"Förslaget gör det möjligt för Finansinspektionen att gå vidare med regleringen av hur amorteringskravet ska se ut i detalj. Genom att skärpa amorteringskulturen kan vi motverka att hushållen drar på sig alltför höga bolån som i sin tur äventyrar den makroekonomiska stabiliteten", säger finansmarknadsminister Per Bolund, i ett pressmeddelande.

För att minimera risken att nyproduktion av bostäder minskar, bör krediter som lämnas för förvärv av en nyproducerad bostad kunna undantas från amorteringskravet.

Undantag från amorteringskravet bör även kunna beviljas, dels genom att vissa särskilda skäl föreligger (exempelvis närståendes dödsfall, arbetslöshet, sjukdom eller skilsmässa), dels att undantaget ligger inom ramen för god kreditgivningssed. Enbart nya bolån ska omfattas av amorteringskravet.

Finansinspektionens förslag till föreskrifter om krav på amortering av nya bolån som remitterades i december 2015 föreslås gälla från och med den 1 juni 2016.

Pusha ditt CV på flera jobbsidor med DI KarriärPush (Extern tjänst)

Tyck till