ANNONS:
Till Di.se
ONSDAG 18 OKT Sveriges bästa finanssajt 2017
MENY
START DI TV BÖRS & MARKNAD
Start Nyheter

Miljardböter möjliga

  • MÅNGA FRÅGOR. Finansinspektionen, med generaldirektör Erik Thedéen, genomför en särskild granskning av Swedbank. Foto: Jesper Frisk

Finansinspektionens granskning av Swedbank löper vidare och myndigheten har nu ett digert material att gå igenom.
Banken riskerar en anmärkning eller varning, och även en straffavgift där maxgränsen har höjts kraftigt till 5,5 miljarder kronor.

”Det är ett ganska omfattande material, så det tar ett tag att ta sig igenom informationen”, säger Christer Furustedt, avdelningschef för tillsyn av stora banker på Finansinspektionen, FI.

FI inledde en särskild granskning av banken vid årsskiftet, efter Di:s avslöjanden av de fastighetsaffärer som ett antal av Swedbanks toppchefer har ägnat sig åt. Undersökningen, som gäller bankens hantering av intressekonflikter, befinner sig fortfarande i ett initialt skede enligt FI.

FI har skickat Swedbank ett batteri av frågor som banken har besvarat.

”Nu ska vi analysera svaren”, säger Christer Furustedt.

Carina Lundberg Markow, ägaransvarig på Folksam, dömde på tisdagen ut Swedbanks formella regler för att hantera intressekonflikter som otillräckliga. Då väcktes också frågan om någon typ av förhandsbesked från FI kan ha nått banken och därmed ligga bakom att bankens vd Michael Wolf fick sparken.

Christer Furustedt poängterar dock att FI ligger långt ifrån att kunna dra några slutsatser av granskningen.

”Som myndighet måste vi ha en rättssäker hantering och måste jobba oss mot en välgrundad slutsats. Vi skulle aldrig kunna dra hypotetiska slutsatser. Att lämna ut olika typer av information ligger inte i sakens natur.”

Ett skäl till att undersökningen tar tid är enligt Christer Furustedt att det blir praxis mot alla övriga institut om FI väljer att ingripa.

När undersökningen är genomförd kan FI välja att antingen avsluta den med en så kallad slutskrivelse, eller att gå vidare med någon typ av ingripande mot Swedbank i en så kallad sanktionsprocess.

”Som myndighet har FI en bred palett av ingripandeåtgärder”, säger Christer Furustedt.

En anmärkning eller varning, där det senare är en betydligt allvarligare överträdelse, kan exempelvis kombineras med en sanktionsavgift. De maximala böter som FI kan ge storbankerna har ökat kraftigt – från 50 miljoner kronor till i Swedbanks fall 5,5 miljarder kronor, vilket Di tidigare har rapporterat.

Kanman säga något om vad en sanktionsavgift mot Swedbank skulle kunna hamna på i det här fallet?

”Nej”, säger Christer Furustedt.

Det är inte första gången Swedbanks hantering av intressekonflikter hamnar under granskning hos FI.

Även i den tidigare utredningen, som avslutades i mars i fjol, handlade det om hur Swedbank har hanterat intressekonflikter kopplade till finanschefen Göran Bronners privata affärer, erfar Di.

FI konstaterade då att banken inte hade efterlevt vissa interna regler och påtalade vikten av att banken har relevanta interna regler. FI bedömde det dock som en isolerad händelse, och därmed blev det då inte tal om någon sanktion.

Resultatet av FI:s granskning kan även bli avgörande för Swedbanks ordförande Anders Sundström, eftersom det är styrelsen som ska besluta om de interna reglerna som anger hur företaget hanterar intressekonflikter.

Tyck till