ANNONS:
Till Di.se
TISDAG 21 NOV Sveriges bästa finanssajt 2017
MENY
START DI TV BÖRS & MARKNAD

Handelsbankens rörelseresultat under förväntan

  • Frank Vang-Jensen. Foto: Maja Suslin/TT
Handelsbanken når inte ända fram och missar förväntningarna. Rörelseresultat blev 5.533 miljoner kronor i det fjärde kvartalet. Det kan jämföras med förväntade 5.678 miljoner, enligt SME Direkt. Aktien lyfter efter rapporten.

Rörelseresultat på 5.533 miljoner kan jämföras med vinsten på 4 311 miljoner kronor motsvarande period 2014.

Räntenettot uppgick till 6.971 miljoner kronor, jämfört med väntade 6.810 miljoner, och provisionsnettot blev 2.343 miljoner. Där låg snittprognosen på 2.365 miljoner. Rörelseresultat blev 5.533 miljoner

Jämfört med fjolårets tredje kvartal ökade räntenettot 2 procent.

Styrelsen föreslår en höjning av den ordinarie utdelningen till 4:50 kronor per aktie samt en extra utdelning på 1:50 kronor per aktie. För 2014 delade banken ut 5:83 kronor, varav 4:17 kronor i ordinarie utdelning.

Utdelningen föreslås därmed bli totalt 6:00 kronor per aktie, att jämföra med förväntade 5:83 kronor.

Handelsbanken ska fortsätta arbetet på kostnadssidan. Inte minst ska det jobbas på att skära i kostnader på bankens "mogna" marknader.

Det sade SHB:s vd Frank Vang-Jensen under en presskonferens på tisdagsförmiddagen.

På hemmamarknaderna minskade kostnaderna under det gångna året, medan de ökar i bankens tillväxtregioner Storbritannien och Nederländerna.

Att SHB verkar nära kunden är enligt vd:n en viktig del för att hålla en låg risk inom låneportföljen. SHB:s kreditkvalité betecknas av banken självt som stabil, även gällande Norge. Exponeringen mot oljeindustrin är begränsad, sade Frank Vang-Jensen också.

Utlåningsvolymen ökar, främst inom Nederländerna och Storbritannien, men det är bra fart även inom Norden, resonerade bankledningen. Den fortsatta pressen på räntorna har medfört ytterligare tryck på inlåningsmarginalerna. När räntenivån stabiliserar sig kommer volymökningen i utlångingen att märkas på sista raden, framhölls det.

Bolånemarginalen i Sverige ser ut att ligga på en ganska stabil nivå. Kreditefterfrågan från företag var svag under stora delar av det gångna året. Under det fjärde kvartalet tog dock den svenska företagsaffären viss fart, enligt Frank Vang-Jensen.

 

Jämför sparkonton - hitta bästa sparräntan här! (extern tjänst)2015 4kv Utfall 2015 4kv SME Diff 2014 4 kv Utfall
Räntenetto 6.971 6.810 2% 6.883
Provisionsnetto 2.343 2.365 -1% 2.228
Netto fin transaktioner 1.503 1.556 -3% 264
Totala intäkter 10.909 10.852 1% 9.556
Totala kostnader 4.907 4.704 4% 4.552
Kreditförluster 475 470 1% 697
Rörelseresultat 5.533 5.678 -3% 4.311
Nettoresultat 4.501 4.605 -2% 3.342
Resultat/aktie 02:36 02:41 -2% 0,09375
Utdelning/aktie* 06:00 0,265972 3% 0,265972
Tyck till