ANNONS:
Till Di.se
LÖRDAG 18 NOV Sveriges bästa finanssajt 2017
MENY
START DI TV BÖRS & MARKNAD

Hägerstrand: Krisen är total i Swedbank

  • Michael Wolf. Foto: TT
Krisen är total i Swedbank, kaos är ett milt ord. Snart kan banken stå utan såväl ordinarie vd, finansdirektör som styrelseordförande.

Det finns flera tänkbara förklaringar till att Swedbanks styrelse valde att sparka Michael Wolf. Den första är att Finansinspektionen har kommit med grava anmärkningar mot banken i spåren av de fastighetsaffärer som Di avslöjat att bankens högsta direktörer privat har gjort med kunder. Den andra är att styrelsen helt enkelt har tappat förtroende för Michael Wolfs förmåga att styra banken. Den tredje är att Swedbanks hårt kritiserade ordförande Anders Sundström har drivit igenom ett entledigande av vd i ett försök att säkra sitt eget återval på vårens stämma. Det fjärde är något nytt graverade har uppdagats.

Oberoende vad som är orsaken till att Michael Wolf får sparken är Swedbank nu en bank med en ledning i djup kris och vi har troligen inte sett det värsta.

Vi tar det från början: Före jul fick chefen Magnus Gagner Geeber, chef för stora företag och krediter i Swedbanks koncernledning, sparken till följd av Di:s avslöjanden. Di kunde förra veckan avslöja att bankens finansdirektör Göran Bronner, som enligt många bedömare i praktiken styrt banken de senaste åren, troligen är på väg från banken. Han ville bli vd på Intrum Justitia men fick inte jobbet. Att styrelsen i dag inte utsåg honom till tillförordnad vd förstärker bilden av att han är på väg ut.

Och nu när Michael Wolf nu har fått sparken är den stora frågan hur längde Anders Sundström är ordförande för banken, ifrågasättandet av honom ökar i ägarleden. Risken är hög för att Swedbank snart står utan både vd, ordförande och finansdirektör.

Anders Sundströms egen plan är troligen att han ska återväljas i vår och avgå vid stämman 2017. Tanken att Anders Sundström ska få sitta kvar som en "lame duck" under ett år trots alla tvivelaktigheter som han själv och framför allt Swedbank är indragna i framstår som absurd och ett hån mot anställda, kunder och aktieägare.

Detta särskilt efter att FI i januari inledde en granskning av Swedbanks hantering av intressekonflikter när direktörer i koncernledningen har gjort privata affärer med bankens kunder.

Att FI startade utredningen är ytterst allvarligt. Om FI kommer fram till att det har funnits brister i Swedbanks hantering är det styrelsens ansvar och då måste Anders Sundström ofrånkomligen lämna redan på vårens stämma.

Men oberoende resultat av FI:s granskning behöver Swedbank, en av det svenska samhällets viktigaste institutioner, snarast en ordförande med en högre trovärdighet än vad Anders Sundström nu har. För trots att han har varit ordförande för banken i flera år har han inte förmått att bygga upp ett regelverk som förhindrat bankens främsta direktörer att privat göra ytterst tvivelaktiga affärer med kunder.

Därtill påverkas Anders Sundströms renommé negativt av hans resor med SCA:s privatjet som Folksams kunder till slut fick betala och av de tveksamma gruvinvesteringar som Folksam gjorde i Northland Resources under hans tid som Folksam-vd.

Valberedningen i Swedbank har föreslagit att Anders Sundström ska återväljas i vår. Att så blir fallet är långt ifrån säkert. Den minnesgode vet att Industrivärdens valberedning föreslog att Anders Nyréns skulle väljas till ordförande i fjol men det ändras i sista stund före årsstämman då kritiken blev för besvärlig.

Tyck till