ANNONS:
Till Di.se
LÖRDAG 18 NOV Sveriges bästa finanssajt 2017
MENY
START DI TV BÖRS & MARKNAD

Då sänks ränteavdraget – tidigast

Bostadsskatternas framtid är föremål för het debatt. Men en sänkning lär inte att bli aktuell förrän tidigast under 2019, säger Henrik Von Sydow på Carnegie privatbank till Affärsvärlden.

Boverket uppskattar att 700.000 nya bostäder behöver byggas fram till år 2025. Det råder ingen tvekan om att åtgärder behövs för att lösa den eskalerande bostadsbristen.

Med målet att skapa en gemensam bostadsreform inledde regeringen den 1:a februari diskussioner om bostadspolitiken.

De förslag som diskuterats flitigast har varit reavinstskatten, den så kallade flyttskatten, och ränteavdraget.

Vad gäller reavinstskatten är partierna långt ifrån att enas. Finansminister Magdalena Andersson, S, har satt sig emot förslaget med motiveringen att en avskaffning skulle gräva ett alltför djupt hål i stadsbudgeten.

Även ränteavdraget är en knäckfråga som partierna har svårt att komma överens om. Vänsterpartiet vill sänka ränteavdraget från 30 till 25 procent och ta bort avdragen helt för de som har räntekostnader högre än 100.000 per år.

Moderaterna menar att en sänkning skulle skada hushållens ekonomi när räntan så småningom stiger från de nu rekordlåga nivåerna. Något som i förlängningen riskerar att slå hårt mot tillväxten.

Carnegie privatbank säger nu till Affärsvärlden att de bedömer att förslagen om bostadsskatterna träder i kraft först efter nästa val.

Enligt Carnegie är det troligare scenariot att ränteavdraget fasas ut gradvis samtidigt som hushållens ekonomi kompenseras av andra skattelättnader.

”Härigenom urholkas inte hushållens köpkraft under valåret vilket passar Socialdemokraternas intressen samtidigt som Moderaterna dukar av en svår fråga inför ett möjligt maktövertagande 2018”, säger Henrik von Sydow, jurist och omvärldsstrateg på Carnegie Privatbank till Affärsvärlden.

Jämför olika bolån - hitta bästa möjliga ränta! (Extern tjänst)

Tyck till