ANNONS:
Till Di.se
TISDAG 17 OKT Sveriges bästa finanssajt 2017
MENY
START DI TV BÖRS & MARKNAD
Start Nyheter Analys

Henrik Mitelman: Minusräntan sänker världen

Minusräntan är den största risken för världsekonomin. Den omkullkastar allt.
Plötsligt blir alla meningslösa investeringar lönsamma. Och räkningarna får absolut inte betalas i tid.

Börserna sjunker på oro för den kinesiska konjunkturen, oljeprisfall och en svagare industri i USA.

Visst kan den globala tillväxten bli någon tiondel lägre och nog är det svårt att i dessa dagar sälja utrustning till oljeplattformar i Venezuela, men den största av alla utmaningar är minusräntan som riskerar att stjälpa snarare än att hjälpa.

För att par veckor sedan var det den japanska centralbanken, Bank of Japan, som efter fem år med nollränta valde att sänka till minus 0,1 procent i ett försök att försvaga valutan och lyfta inflationstakten.

Trots tillväxt på 3 procent och inflation på 1 procent, sänkte Riksbanken räntan under torsdagen.

Dessvärre är valutamarknaden ett nollsummespel, men centralbanker agerar som om den inte är det. Det leder in fler i valutakriget och i minusränteträsket. Förutom Japan är det euroområdet, Danmark, Schweiz och Sverige som har negativa räntor.

Än så länge har de kommersiella bankerna valt att i de flesta länder hålla räntan till privatpersoner på noll, men snart är måttet rågat.

Om de ledande centralbankerna fortsätter att tävla med styrräntan är det en klar risk att vi under året får negativa bankräntor i flera länder.

Då omkullkastas mycket av det som vi har lärt oss i modern tid och vårt beteende ändras på ett märkligt sätt.

Traditionellt ber man som långivare om en ränta som kompensation för förväntade framtida prisuppgångar och för den uppskjutna konsumtionen. I dag är den underliggande inflationstakten cirka 1 procent i Europa och 0,9 procent i Sverige. Det är en bit under inflationsmålen på 2 procent, men långt från den deflation som centralbankerna drömmer mardrömmar om.

Så länge den förväntade prisökningstakten ligger över noll vill åtminstone jag ha en ränta. Den uppskjutna konsumtionen vill jag också få betalt för, inte betala för.

Med minusräntan omkullkastas allt. Kontanter kommer att göra en storstilad comeback eftersom det kostar mindre att ha pengarna i madrassen än på banken.

För större finansiella institutioner är detta ett praktiskt problem på uppsegling. Merparten av euroområdets statsobligationer handlas till negativ ränta. Som chef för till exempel en AP-fond måste man nu fundera på om det inte är bättre att sälja tiotals miljarder statsobligationer och be Loomis transportera kontanterna till något väl valt gömställe.

Även på mikronivån uppstår intressanta problem. Trafikbolag som SL och Skånetrafiken har sina egna kundkort där resenären betalar in en reskassa som sedan används vid färd med tåg eller buss. Det har sannolikt varit en ganska bra affär eftersom företagen i praktiken lånat pengar av oss resenärer till 0 procent ränta och sedan förräntat dem.

I Stockholm kostar det 30 kronor per resa i innerstaden om man betalar med sitt SL-kort, men den som istället väljer att betala resan via en app och i praktiken betalar kontant kostar resan 36 kronor. Prisdifferensen var rimlig i den gamla världen med ränta där kunden belönas för att ha fyllt på pengar på kortet, men i den nya är det andra regler som gäller. Med minusränta bör den som fyller på sitt kort bestraffas.

På samma sätt kommer alla företag som erbjuder kunderna kredit att få se sin affärsmodell omkullkastas. Basen i den gamla modellen är att erbjuda lån för att sälja till exempel en bil, men för den framtida bilköparen är det ju bättre att betala med kontanter eftersom sparande bestraffas.

Extra intressant blir det när företag skickar fakturor i framtiden. Vi är vana vid att det står ett datum då pengarna ska vara betalda och uppgifter om påminnelseavgifter.

I den nya minusräntevärlden blir det tvärtom. Kunderna ombeds att under inga omständigheter betala räkningen före angivet datum. Och skulle någon få för sig att göra en tidig betalning blir det böter. Kanske får vi till och med se företag som ger kunderna ett lägre pris om de väljer att betala först om några månader.

Även den senaste tidens svenska debatt om höghastighetståg ter sig ålderdomlig. Hur ska Sverige kunna finansiera en investering på 200 miljarder kronor? Svaret är enkelt – genom att låna gratis pengar. Redan i dag kan den svenska staten ta upp riktigt långa realränteobligationslån till en negativ ränta, vilket gör alla projekt lönsamma från dag ett. Det är bara fantasin som sätter gränser. Galet? Ja.

Jag är livrädd för att centralbankirer i sin iver att uppfylla obsoleta inflationsmål bara förvärrar alla problem genom ett felaktigt pris på pengar.

Det enda som tyder på deflation är centralbankernas styrräntor. Politiken är långt mer läskig än verkligheten.

Tyck till