ANNONS:
Till Di.se
TISDAG 17 OKT Sveriges bästa finanssajt 2017
MENY
START DI TV BÖRS & MARKNAD
Start Nyheter

Havet öppet för ökande smuggling

  • STÖRST I NORDEN. Göteborgs hamn har förstärkt säkerheten i enlighet med internationella regler. Foto: Jesper Frisk

Nu varnas för bristande övervakning till sjöss vilket öppnar för ökad smuggling. Fartyg kan avvika från sin rutt och plocka upp olaglig last som sedan lossas i europeiska hamnar under falsk varudeklaration.

Samtidigt som kampen med att kontrollera flyktingströmmarna pågår görs lite för att kontrollera havet. Enligt data från Windward, ett israeliskt företag som jobbar med marina underrättelser, ökar smuggling, falska loggar, märkliga stopp och oförklarliga rutter bland fartygen på Medelhavet och Atlanten, skriver Financial Times.

”Vi reagerar förstås om vi får veta att ett fartyg har tagit en märklig rutt och vi kan både öppna containern eller undersöka den med röntgen, men det går inte att veta vad fartygen gör hela tiden. En last med falsk deklaration skulle kunna komma in här”, säger Tony Magnusson, chef för Tullverkets brottsbekämpning i västra Sverige.

Flera experter som Financial Times har talat med varnar för att risken för vapensmuggling och terrorism via hamnarna förbises.

”För tillfället är havet en bakdörr till Europa”, säger chefen på Windward, Ami Daniel, till FT.

Ett exempel är det 76 meter långa lastfartyg som lämnade Turkiet i januari, anlöpte Libyen och var osynligt i tre timmar när det befann sig nära Tunisiens gräns, innan det gick in i den italienska hamnen Pozzallo. Ett annat är ett skepp som lämnade Genua i Italien med kurs mot Lissabon, men tog omotiverade omvägar som gav möjlighet till möten ute till havs.

Enligt uppgift till Di finns det exempel även i svenskt närområde.

Det saknas ett omfattande system för att spåra fartyg och last genom EU:s hamnar och utmed EU:s kuststräckor. Fartyg kan stänga av sin sändnings- och lokaliseringsutrustning, AIS.

I svenska vatten övervakas fartygstrafiken av kustbevakningen, marinen och Sjöfartsverket. Tillsynen när fartygen har anlöpt hamn ansvarar Transportstyrelsen för och den kontrollerar att AIS-utrustningen fungerar.

”Det händer att vi upptäcker att AIS är avstängd eller felaktig. Fast det har blivit mindre sedan det infördes krav på årlig service”, säger Tomas Åström, ledningsstrateg på Transportstyrelsen.

Man kontrollerar däremot inte hur rutterna bakåt har sett ut. Där får hamnarna förlita sig på att fartygsbefälen i fartygsanmälan uppger vilka hamnar de har varit i.

Göteborgs hamn, som är Nordens största med cirka 10 000 anlöp per år, har förstärkt sin säkerhet i enlighet med de internationella reglerna som kom efter terrorattackerna i USA 2001.

Enligt sjöfartskyddet, kallat ISPS-koden, ska man jobba för att bland annat förhindra manipulation av last och smuggling av vapen.

”De flesta fartyg som kommer hit är kända av oss och går i linjetrafik och vi har goda relationer med rederierna. De europeiska länder som vi har kontakt med har bra tillsyn och samordningen fungerar, även om den alltid kan bli bättre”, säger Åsa Kärnebro, hamnkapten för Göteborgs hamn.

Tyck till