ANNONS:
Till Di.se
TISDAG 17 OKT Sveriges bästa finanssajt 2017
MENY
START DI TV BÖRS & MARKNAD
Start Opinion Debatt

Debatt: Sverige håller inte sina löften i Palestinafrågan

  • Foto: Israels ambassad

Det har gått 15 månader sedan Sveriges regering erkände staten Palestina. Det svenska erkännandet har inte medfört några praktiskt positiva resultat, skriver Israels ambassadör i Sverige Isaac Bachman.

Den 30 oktober 2014 erkände den då nyvalda svenska regeringen staten Palestina. Det hävdades att intentionen med erkännandet var att stödja tvåstatslösningen genom att göra parterna ”mindre ojämlika”, ”underlätta en uppgörelse”, ge ”stöd till de moderata krafterna bland palestinierna”, samt ”på samma sätt som vi ställer tydliga krav på Israel kommer vi att göra det på Palestina. I dag, över ett år efter erkännandet, har inte en enda av dessa utfästelser infriats.

Till att börja med kunde tidpunkten för erkännandet inte ha varit sämre. Det hade inte hunnit gå mer än två månader sedan raketbeskjutningen från Gaza mot Israel tog slut efter 50 dagar av konflikt. Erkännandet skickade därför helt fel signal – utsätt Israel för terror och ni blir belönade med statsstatus.

För övrigt var det ingen i den nuvarande svenska regeringen (då i opposition) som krävde att den Palestinska myndighetens president Mahmoud Abbas skulle åstadkomma ett slut på raketbeskjutningen från Gaza i augusti 2014.

Två månader senare tillerkändes han en stat som inkluderar Gaza – ett område han varken har kontroll över eller ens har kunnat besöka de senaste åtta åren.

Den svenska regeringen konstaterade att erkännandet skulle ”underlätta en uppgörelse genom att göra parterna i dessa förhandlingar mindre ojämlika.” Erkännandet misslyckades dock med att göra parterna ”mindre ojämlika” då det endast stärkte palestinierna politiskt utan att det påverkade konfliktens realiteter.

Faktum är att palestinierna var betydligt starkare politiskt än Israel redan innan erkännandet. I internationella fora stöds palestinierna av den Islamiska konferensorganisationen och Arabförbundet tillsammans med Tredje världens alliansfria rörelse som utgörs av 124 medlemmar i FN.

Tillsammans är detta ett mäktigt röstblock med en automatisk majoritet som kan användas för att bokstavligen få vilken antiisraelisk resolution som helst antagen. Israel är snarare den part som behöver politiskt stöd.

Dessutom underlättade inte erkännandet en fredsuppgörelse då den Palestinska myndigheten, PA, genom det svenska erkännandet lärde sig att man inte behöver förhandla direkt med Israel för att uppnå sina mål. Varför ska man delta i hårda förhandlingar där det krävs kompromisser om det internationella samfundet ändå ger en allt man vill ha?

Faktum är att det efter ett år och tre månader efter erkännandet inte finns några tecken på att PA har blivit mer moderat. PA har fortsatt att sprida antisemitisk och antiisraelisk propaganda via alla tillgängliga mediekanaler samt via undervisningen i skolorna.

I PA-skolor undervisar man att terrorister är hjältar och att hela Israel tillhör palestinierna. PA hyllar terrorism genom att uppkalla gator, torg, skolor och idrottsturneringar efter kända terrorister. Därtill finansierar PA också terrorism genom att de betalar ut löner till frisläppta och dömda palestinska terrorister. Inget av detta har förbättrats sedan Sveriges erkännande.

Slutligen, medan den svenska regeringen påstod att erkännandet skulle göra det möjligt att ställa ”tydliga krav... på Palestina”, har vi varken sett eller hört några sådana krav.

Det har inte funnits några officiella svenska försök att stoppa den pågående terrorvågen eller PA:s uppvigling till våld som underblåser terrorn.

När företrädare för den svenska regeringen konfronteras med exempel på antisemitism och uppvigling inom PA avfärdas dessa som dåliga översättningar. Den svenska regeringen kritiserar och ställer tydliga krav på endast en av parterna, Israel.

Strax efter att den svenska regeringen tillkännagav intentionen att erkänna Palestina som stat varnade Israel för att ett erkännande skulle vara kontraproduktivt. Dessutom har situationen mellan Israel och palestinierna försämrats genom ytterligare en terrorvåg. Sveriges erkännande har inte medfört några praktiskt positiva resultat och endast tiden kan utvisa om det medför något positivt över huvud taget.

Om Sverige öppet skulle kräva och arbeta för att få ett slut på PA:s stöd till terrorn och uppviglingen till våld skulle Sverige än en gång kunna spela en konstruktiv roll i den palestinsk-israeliska konflikten.

Isaac Bachman, Israels ambassadör i Sverige

Tyck till