ANNONS:
Till Di.se
ONSDAG 18 OKT Sveriges bästa finanssajt 2017
MENY
START DI TV BÖRS & MARKNAD
Start Nyheter

Så ska pengarna räcka till österleden

  • Maria Rankka, vd för Stockholms handelskammare. Foto: Linnéa Bergenudd

Näringslivet vill att nya vägavgifter ska säkra bygget av österleden i Stockholm.
Och ett stort hinder för byggandet har undanröjts sedan provborrningar gett positivt resultat.

Inom näringslivet är oron stor för att den nya snabbjärnvägen tränger undan andra satsningar i storstadsregionerna.

Ett projekt som ligger högt upp på önskelistan är den nya östliga tunnelförbindelsen under Stockholms inlopp, som är tänkt att ge huvudstaden den ringled som det pratats om i decennier.

”Det här är ett väldigt viktigt projekt. Det är minst sagt udda att bygga en ringled till ungefär 80 procent och strunta i den sista delen. Österleden skulle ge en kraftig minskning av trafiken i innerstaden” säger Maria Rankka, vd för Stockholms handelskammare.

HG Wessberg, som leder Sverigeförhandlingen, menar att man kommer att kunna göra andra stora investeringar vid sidan av snabbjärnvägen.

”Vi kommer att behöva bygga mycket mer spårkapacitet i Stockholm, men jag tror att vi också måste titta på vägkapaciteten”, säger han.

Ekvationen är tänkt att gå ihop genom staten säljer olika egendomar, som exempelvis Telia Sonera-innehavet, för att finansiera snabbjärnvägen. Men i kalkylen ingår även att man ska finansiera österleden genom brukaravgifter, som man gjort med Öresundsbron, och därmed minska belastningen på statsbudgeten.

Det här är något som näringslivet ser mycket positivt på.

”Vi behöver nu ha en diskussion om alternativa finansieringslösningar. Och österleden lämpar sig väl för att finansieras på annat sätt än via statsbudgeten”, säger Maria Rankka.

Tanken är inte ny och Skanska har tillsammans med Sweco redan räknat på det.

”Österleden kan finansieras genom tullar eller avgifter. Förutom att det kan vara att föredra för staten är det också ett sätt att korta genomförandetiden”, säger Anders Danielsson, vice vd på Skanska.

Lösningen skulle gå ut på att Skanska finansierar och bygger vägen, och sedan tar in vägavgifterna från bilisterna på den under ett antal decennier, men vägen kan också betalas genom att staten betalar en avgift till Skanska varje år under en längre tid.

”Det finns ett stort behov av den här förbindelsen, som man också ska kombinera med modern effektiv kollektivtrafik. Projektet skulle också frigöra områden där man kan bygga bostäder”, säger Anders Danielsson.

Ett annat stort hinder för vägbyggets tycks nu också vara undanröjt efter att de provborrningar, som Di tidigare rapporterat om, gett positivt resultat. Trafikverket beskriver det som ett stort genombrott.

”Provborrningen visar att det bör vara möjligt att bygga en bergtunnel utan ingrepp i nationalstadsparken”, säger Lars Lilja, projektchef på Trafikverket, som nu ska gå vidare med att ta fram en vägplan.

Men det nya underlaget ska projektet nu upp till förhandling med start på måndag, då Sverigeförhandlingen breddas till att även handla om ny kollektivtrafik och vägsatsningar i storstadsregionerna.

Tyck till