ANNONS:
Till Di.se
SÖNDAG 22 OKT Sveriges bästa finanssajt 2017
MENY
START DI TV BÖRS & MARKNAD
Start Nyheter Marknadsnyheter

Räntor och valutor: USA-räntor stiger

USA-räntorna steg och dollarn stärktes på fredagseftermiddagen efter den amerikanska sysselsättningsrapporten för januari. Europaräntorna, som tidigare under dagen pekat svagt nedåt, vände upp.

Vid svensk stängning var den amerikanska tioårsräntan upp 5 punkter till 1,88 procent, jämfört med strax före statistiken. Jämfört med svensk stängning på torsdagen var räntan dock 1 punkt lägre. Tvåårsräntan var upp 3 punkter till 0,74 procent, från torsdagen svenska stängning, och 5 punkter från just före statistiken.

Statistiken visade att antalet sysselsatta utanför jordbrukssektorn ökade med 151.000 personer, väntat var 190.000.

Sysselsättningen de två föregående månaderna reviderades ned med sammanlagt 2.000 personer. Arbetslösheten sjönk däremot oväntat till 4,9 procent, väntat var 5,0 procent. Arbetslösheten sjönk därmed till den lägsta nivån på nästan åtta år.

Hushållsundersökningen visade också att andelen personer i arbetskraften ökade med cirka 500.000 personer och enligt denna mätning ökade sysselsättningen med hela 615.000 personer. Dessutom steg timlönerna med 0,5 procent, väntat 0,3 procent.

Just lönerna är en viktig faktor för Federal Reserve och att de nu steg bidrog till ökade förväntningar om att Fed trots allt ska kunna gå vidare med sina räntehöjningar. Tidigare i veckan har oro för att USA:s ekonomi ska påverkas negativt av globala "motvindar" dominerat stämningen på finansmarknaderna och fått terminerna att prisa in "inga Fed-höjningar i år". Stigande löner kan hjälpa till att övertyga Fed-ledamöterna om att inflationsmålet kan nås.

RDQ Economics skrev i ett kundbrev att statistiken håller dörren öppen för en marshöjning, men att mycket hänger på hur februari månads jobbrapport faller ut "för ett Fed som verkar hänga på den sista datapunkten".

Harm Bandholz, Unicredits chefekonom för USA, tyckte rapporten visade att den amerikanska arbetsmarknaden fortsatt är "en bastion av styrka" och att den otvetydigt stöttar Federal Reserves (och Unicredits) basscenario att ytterligare gradvisa räntehöjningar är berättigade.

"Med detta sagt har många Fed-ledamöter de senaste veckorna belyst den ovanliga osäkerheten kring utsikterna, och betonat att de behöver se mer bevis att de globala motvindarna och stramare finansiella förhållanden inte påverkar USA-ekonomin. Så även om denna rapport utan tvivel är ett steg i rätt riktning så vill FOMC se mer av dessa tecken innan de trycker på avtryckaren igen", enligt Harm Bandholz.

Europaräntorna inledde dagen svagt ned, men vände uppåt på eftermiddagen efter den amerikanska jobbstatistiken.

Vid svensk stängning var den tyska tioårsräntan oförändrad på 0,31 procent, från svensk stängning på torsdagen, medan den svenska tioåringen stängde 1 punkt lägre.

Statistik från SCB gav lite blandade besked. Å ena sidan var industriproduktionen och orderingången rejält svaga, medan tjänsteproduktionen däremot steg betydligt i december.

Andreas Wallström, Nordea, konstaterade att det senare gör att deras prognos om en BNP-tillväxt på 3,6 procent i årstakt fjärde kvartalet ändå är inom räckhåll.

Industriproduktionen sjönk oväntat med 2,9 procent i december, jämfört med i november, och steg med 0,3 procent jämfört med ett år tidigare. Väntat var en uppgång på 0,2 procent respektive en uppgång med 4,0 procent, enligt SME Direkts prognos.

Orderingången till industrin var dessutom riktigt svag i december, -9,0 procent efter en uppgång med 9,3 procent i november. Nedgången berodde bland annat på en kraftig nedgång i orderingången på investeringsvaror, -28,7 procent.

Nedgången för exportorder var 17,3 procent i december, medan hemmamarknaden ökade 0,2 procent.

Åke Gustavsson, Swedbank, tyckte siffrorna understryker den starka inhemska aktiviteten och en trögare exportutveckling.

Bättre gick det däremot för tjänsteproduktionen som ökade 6,0 procent i december jämfört med december året före. Enligt Bloomberg News prognos väntades en uppgång med 2,7 procent.

Underliggande styrka kom bland annat från telekommunikation, information och kommunikation, IT och fastighetsverksamhet, jämfört med månaden före.

Riksgälden rapporterade ett överraskande stort överskott i statens finanser i januari, +16,6 miljarder kronor. Gäldens egen prognos pekade mot ett underskott på 6,3 miljarder kronor.

Skatteinkomsterna blev cirka 18 miljarder kronor högre än prognosen, men avvikelsen förklaras framför allt av ökade inbetalningar av preliminär skatt för 2015, varav en del bedöms vara av engångskaraktär.

På valutamarknaden handlades dollarn vid svensk stängning kring 1:111 mot euron, starkare än 1:119 vid samma tid på torsdagen, och kring 117:20 mot yenen (117:10).

Kronan har försvagats 9 öre till 8:48 mot dollarn och med 3 öre till 9:42 mot euron.

Tyck till