ANNONS:
Till Di.se
ONSDAG 18 OKT Sveriges bästa finanssajt 2017
MENY
START DI TV BÖRS & MARKNAD
Start Nyheter Marknadsnyheter

Räntor och valutor: Europaräntorna backar

Vid 10.45-tiden är den tyska tioårsräntan ned 2 punkter till 0,29 procent, från svensk stängning på torsdagen, medan den svenska tioåringen är ned 2 punkter till 0,53 procent. Statistik från SCB gav lite blandade besked.

Å ena sidan var industriproduktionen och orderingången rejält svaga, medan tjänsteproduktionen däremot steg betydligt i december.

Andreas Wallström, Nordea, konstaterar att det senare gör att deras prognos om en BNP-tillväxt på 3,6 procent i årstakt fjärde kvartalet ändå är inom räckhåll.

Industriproduktionen sjönk oväntat med 2,9 procent i december, jämfört med i november, och steg med 0,3 procent jämfört med ett år tidigare. Väntat var en uppgång på 0,2 procent respektive en uppgång med 4,0 procent, enligt SME Direkts prognos.

Pierre Carlsson, Handelsbanken, lyfter fram att nedgången till stor del förklaras av en svag utveckling för industri för metallvaror och maskinindustri, elektronikvaror och motorfordon.

Orderingången till industrin var dessutom riktigt svag i december, -9,0 procent efter en uppgång med 9,3 procent i november. Nedgången berodde bland annat på en kraftig nedgång i orderingången på investeringsvaror, -28,7 procent.

Nedgången för exportorder var 17,3 procent i december, medan hemmamarknaden ökade 0,2 procent.

Åke Gustavsson, Swedbank, tycker dagens siffror understryker den starka inhemska aktiviteten och en trögare exportutveckling.

Bättre gick det däremot för tjänsteproduktionen som ökade 6,0 procent i december jämfört med december året före. Enligt Bloomberg News prognos väntades en uppgång med 2,7 procent.

Underliggande styrka kom bland annat från telekommunikation, information och kommunikation, IT och fastighetsverksamhet, jämfört med månaden före.

Riksgälden meddelade samtidigt som SCB-siffrorna ett överraskade stort överskott i statens finanser i januari, +16,6 miljarder kronor. Gäldens egen prognos pekade mot ett underskott på 6,3 miljarder kronor.

Skatteinkomsterna blev cirka 18 miljarder kronor högre än prognosen, men avvikelsen förklaras framför allt av ökade inbetalningar av preliminär skatt för 2015, varav en del bedöms vara av engångskaraktär.

Dessutom blev nettoutlåningen till myndigheter 6 miljarder kronor lägre än beräknat.

Michael Grahn, Danske Bank, undrar i en tweet om Riksgälden kommer att sänka sin prognos om ett underskott på 33 miljarder kronor i februari.

Cathrine Danin, Swedbank, tycker utfallet stärker deras syn att förra årets förbättring i nettoutlåningen inte fullt ut kan förklaras av en starkare ekonomisk tillväxt i Sverige, utan också av de högre skatteinbetalningarna.

"Budgetsiffrorna för januari bör med andra ord tolkas försiktigt eftersom skatteinbetalningarna kan vara av engångskaraktär", skriver Cathrine Danin i ett kundbrev.

Tidigare på morgonen kom tyska industriorder, som också överraskade negativt.

Orderingången till tillverkningsindustrin sjönk 0,7 procent i december jämfört med föregående månad och jämfört med motsvarande månad året före sjönk orderingången 2,7 procent. Enligt Bloomberg News enkät väntades -0,5 procent respektive -1,4 procent.

Exportorderingången steg 0,6 procent jämfört med föregående månad medan inhemsk orderingång sjönk 2,5 procent.

Ekonomidepartement konstaterade att orderaktiviteten återhämtade sig någiot under det fjärde kvartalet.

I eftermiddag publiceras den amerikanska sysselsättningsrapporten, men för ovanlighetens skull tror många marknadsaktörer att den inte spelar så stor roll den här månaden - åtminstone när det gäller de mycket nedpressade Fed-förväntningarna.

Analytikerna i Bloomberg News enkät är inställda på att sysselsättningen totalt ska ha ökat med 190.000 personer och arbetslösheten ha legat kvar på 5,0 procent.

Danske Banks modell byggd på sysselsättningsindex för industri- och tjänste-PMI visar att sysselsättningsökinigen i payrolls kan bli så låg som +50.000.

"Reaktionen på det skulle onekligen bli en svagare dollar som förstås kan ställa till det för många centralbanker som redan brottas med låg inflation och fallande inflationsförväntningar (t ex RCB och Riksbanken) och ytterligare spä på recessionsoron i USA", skriver Michael Grahn i ett kundbrev.

Den amerikanska tioårsräntan är 4 punkter ned till 1,85 procent, från svensk stängning i går, och på valutamarknaden handlas dollarn stabilt strax under 1:12 mot euron och är relativt stabil även mot yenen, strax under 117.

fredag kl 10.45 (torsdag kl 16.15
USD/SEK 3,109028 (8:3922) Statsobl 2y -0,56 (-0,55)
EUR/SEK 3,154861 (9:3860) Statsobl 10y 0,53 -0,55
EUR/USD 0,86875 (1:1187) Räntegap/ty 24 -24
US obl 10y 1,85 -1,89 Tysk obl 10y 0,29 -0,31
Tyck till