ANNONS:
Till Di.se
ONSDAG 18 OKT Sveriges bästa finanssajt 2017
MENY
START DI TV BÖRS & MARKNAD
Start Nyheter

BB Sophia byggde på orimlig kalkyl

  • KORTVARIG KLINIK. BB Sophia stängs mindre än två år efter starten. Verksamheten har gjort förluster på totalt 180 miljoner kronor. Foto: MAJA SUSLIN

Den stora privata förlossningskliniken BB Sophia i Stockholm var dömd att misslyckas från början. Ägaren, vårdkoncernen Praktikertjänst, startade verksamheten utifrån kalkyler som var fullständigt orimliga.
”Ibland gör man fel”, säger Johan Fredriksson, vd för Praktikertjänst, till Di.

Mindre än två år efter starten lägger Praktikertjänst ned förlossningsverksamheten BB Sophia i Stockholm. Orsaken är stora förluster på sammantaget 180 miljoner kronor.

”Att på de här två åren förlora 180 Mkr på en verksamhet som under samma period omsatte 320 Mkr – det förstår vilken människa som helst att det är en fullkomligt ohållbar situation”, säger Johan Fredriksson.

Att BB Sophia har stora ekonomiska problem är inte någon ny insikt. Det första verksamhetsåret, 2014, slutade med en rörelseförlust på 103 Mkr - eller knappt 40.000 kronor per förlossning.

”Redan under 2014 var det uppenbart att det var något allvarligt problem i verksamheten”, säger Johan Fredriksson.

Delvis handlar det om att BB Sophia har lockat färre patienter än beräknat. Maxkapaciteten är 4.000 förlossningar per år, men under 2014 och 2015 förlöstes färre än 6.000 kvinnor sammantaget. Den främsta orsaken till det är den generellt låga förlossningstillväxten i Stockholm, men även det uppmärksammade dödsfallet av en nybliven mamma 2014 har påverkat verksamheten negativt.

”Den händelsen gjorde att vår tillväxt stannade upp”, säger Johan Fredriksson.

Men det stora problemet är inte intäkterna utan kostnaderna, som är så stora att det i praktiken är omöjligt att driva verksamheten med vinst - även med maximala 4.000 förlossningar per år.

”Även om vi skulle komma upp i absolut maxkapacitet hjälper inte det, vi kan ändå inte få balans i ekonomin”, säger Johan Fredriksson.

Hela förlossningsverksamheten på BB Sophia bygger alltså på en felaktig kalkyl. Frågan är hur det kunde bli så fel, sett till att de kostnader som sänker BB Sophia främst utgörs av lokalhyran och krav på extra vårdkapacitet eftersom kliniken inte ligger i anslutning till något stort akutsjukhus.

Detta är faktorer och kostnader som rimligen var kända innan BB Sophia slog upp portarna, och Johan Fredriksson - som blev vd efter BB Sophias öppnande - har ingen förklaring till hur den ekonomiska kalkylen kunde hamna så snett.

”Sedan jag tillträdde har jag haft fullt fokus på att försöka lösa problemet, men under våren kommer vi att tillsätta en analys internt av hur det här beslutet har växt fram hos oss och vad man borde ha insett. Men jag har inget svar på den frågan i dag”, säger han.

Menhyresnivån måste ni väl ha känt till när investeringsbeslutet togs?
”Ja, det borde man haft koll på kan jag tycka.”

När BB Sophia bommar igen är oklart, men uppsägningstiden på avtalet med landstinget är sex månader. Vad den slutliga notan blir för Praktikertjänst är därför för tidigt att säga.

”Hittills har det kostat 180 Mkr, men vad det kommer att kosta när vi är klara med det kan vi inte svara på i dag. Det beror väldigt mycket på vad som händer under de här sex månaderna, och hur vi i nästa skede kan använda den utrustning som finns i verksamheten”, säger Johan Fredriksson.

Investeringsbeslutet avseende BB Sophia togs av Praktikertjänst på hösten 2010. Då hette vd:n Carola Lemne, som sedan 2014 är vd för intresseorganisationen Svenskt Näringsliv. Di har sökt henne utan resultat.

Tyck till