ANNONS:
Till Di.se
TISDAG 17 OKT Sveriges bästa finanssajt 2017
MENY
START DI TV BÖRS & MARKNAD
Start Nyheter

"Vi investerar för framtiden"

  • Gunilla Herlitz. Foto: Jesper Frisk

Mediekoncernen Bonniers fyra dagstidningar, däribland Dagens industri, stärkte lönsamheten under fjolåret. Rörelseresultatet för affärsområdet ökade med 9 procent till 363 miljoner kronor – trots stora digitala investeringar.

"Det är mycket prat, inte minst bland journalister, om krisen i dagspressen och en kommande undergång. Men vi står jättestarka, 363 miljoner kronor i vinst är ett otroligt starkt resultat för en bransch i kris”, säger Gunilla Herlitz, chef för affärsområdet News.

”Vad gäller läsarna står vi otroligt starka. Fler än någonsin tar del av vår journalistik, på alla plattformar, och läsarintäkterna är rekordhöga på både Di och DN. Det är tydligt att vår affärsmodell flyttar från att ta betalt av annonsörerna till att ta betalt av läsarna.”

Affärsområdet – som förutom dagstidningarna Dagens Nyheter, Dagens industri, Expressen och HD-Sydsvenskan även rymmer tryckeriet Bold – är det tredje största inom Bonnier, sett till omsättning.

Det är även ett av dem som står inför störst utmaningar, sett till digitaliseringen som på kort tid har underminerat den traditionella affärsmodellen med stora tryckta upplagor.

Digitaliseringen har lett till krympande upplagor och snabbt fallande annonsintäkter för papperstidningarna, eller print som det heter på branschspråk. Den trenden fortsatte 2015.

”Upplagorna går ned i varierande utsträckning, där Expressen faller mer än morgontidningarna, och annonsintäkterna för print faller rejält”, säger Gunilla Herlitz.

Sammantaget minskade annonsintäkterna för papperstidningarna med 13 procent i fjol, vilket motsvarar cirka 250 Mkr, enligt Gunilla Herlitz. Och på den punkten ser hon ingen vändning.

”Den strukturella förändringen är att printannonserna faller, och de kommer aldrig mer att öka. De digitala annonsintäkterna ökar men klarar inte av att kompensera för fallet.”

Undantaget är kvällstidningen Expressen, som har en mer annonsdriven affärsmodell än morgontidningarna.

”Där sker det en kraftfull digital transformation i annonsaffären, vilket betyder att de totala annonsintäkterna ökar”, säger Gunilla Herlitz.

Sammantaget minskade nettoomsättningen inom News marginellt till knappt 4,7 miljarder kronor. Resultatförbättringen är alltså en effekt av minskade kostnader, och någon omsättningstillväxt är inte heller att vänta.
”Jag tror inte att intäkterna kommer att öka, det har jag väldigt svårt att tro.”

Påvilken sikt då?
”På väldigt lång sikt. Jag tror att i den digitala transformationen ser vi inte att intäkterna kommer att öka i absoluta tal. Det kommer att vara många olika och mindre intäktsslag, men med en högre marginal.”

Den digitala transformationen medför samtidigt kostnader i form av tunga investeringar. För 2015 handlar det om 200 Mkr för digital utveckling och kompetensskiften, 125 Mkr mer än 2014. Till stor del avser det nya tjänster inom digital utveckling.

”Man ska alltså komma ihåg att vårt resultat hade kunnat vara över 200 Mkr bättre om det inte var det att vi hade investerat i framtiden”, säger Gunilla Herlitz.

Hurkommer de digitala investeringskostnaderna att utvecklas under 2016?
”Jag tänker att de inte kommer att öka lika mycket, naturligtvis inte. Nu handlar det om att mäta vad investeringen ger för avkastning, men naturligtvis måste vi hela tiden prova oss fram.”

Trots de stora digitala satsningarna är papperstidningarnas existens inte hotad – samtliga Bonniers tidningar kommer att tryckas även i år.

”Ja, absolut. Jag tror att den tryckta tidningen kommer att finnas kvar länge, längre än många tror.”

Tyck till