ANNONS:
Till Di.se
MÅNDAG 23 OKT Sveriges bästa finanssajt 2017
MENY
START DI TV BÖRS & MARKNAD
Start Nyheter

Stora Enso prickar prognoserna

  • Foto: Lars Pehrson / TT

Massa- och pappersbolaget Stora Ensos operativa rörelseresultat uppgick till 242 miljoner euro för det fjärde kvartalet. Väntat var enligt SME Direkt sammanställning inför rapporten 242 miljoner euro.

Den operative rörelsemarginalen blev 9,7 procent, att jämföra med väntade 9,7 procent.

Resultat före skatt landade på 360 miljoner euro. Analytikerna hade räknat med ett resultat före skatt på 367 miljoner euro, enligt SME Direkt.

Resultat före skatt inkluderar engångsposter om totalt -250 miljoner euro. Väntat var engångsposter om -252 miljoner.

Försäljningen uppgick till 2.487 miljoner euro för perioden. Här låg SME Direkts konsensusprognos på 2.502 miljoner euro.

Utdelningen föreslås bli 0,33 euro per aktie, att jämföra med förväntade 0,33 euro.

Stora Ensos rörelseresultat för det fjärde kvartalet var överlag i nivå med både marknadens förväntningar och bolagets egna prognoser.

För årets första kvartal räknar bolaget med omsättning och resultat på samma nivåer.

Det framgår av bokslutsrapporten.

"Under fjärde kvartalet ökade omsättningen med 5,4 procent, med undantag för den strukturella nedgången inom pappersverksamheten samt avyttrade bruk. Ökningen har främst drivits av massabruket Montes del Plata samt kraftlinerbruket i Varkaus", skriver vd Karl-Henrik Sundström i rapportens vd-ord och fortsätter:

"Stora Enso har visat sin förmåga att omvandlas till ett tillväxtföretag för förnybara material."

Av de fem affärsområdena stack papperstillverkningen inom Paper ut med ett resultat som var 17 procent bättre än väntat, på 41 miljoner euro. Däremot hamnade både Packaging Solutions och Consumer Board klart under marknadens prognoser.

Bolaget hänvisar till att kostnaderna har ökat för kemikalier och massa inom Consumer Board, och till driftsättningskostnader om 9 miljoner euro för det ombyggda kraftlinerfabriken i Varkaus vad det gäller Packaging Solutions.

För Paper konstaterar bolaget att lägre priser i lokala valutor och högre kostnader för kemisk massa bara delvis har kunnat kompenseras av fördelaktiga valutakursrörelser. Resultatet gynnas dock av att avskrivningarna är 7 miljoner euro lägre än förra året till följd av nedskrivningar av immateriella tillgångar och fastigheter som gjordes under kvartalet.

Stora Enso räknar med att omsättningen och det operativa rörelseresultatet för det första kvartalet 2016 kommer att bli i nivå med det fjärde kvartalet 2015.

Tyck till