ANNONS:
Till Di.se
ONSDAG 18 OKT Sveriges bästa finanssajt 2017
MENY
START DI TV BÖRS & MARKNAD
Start Nyheter

Stark rapport av SEB

SEB levererar en rapport som slår analytikernas förväntningar med råge. Utdelningen höjs till 5,25 kronor per aktie.
SEB lyfte med 9 procent på torsdagens börs.

Utdelningen på 5,25 kronor per aktie, vilket motsvarar 69 procent av vinsten.

Utdelningen för 2014 låg på 4,75 kronor per aktie, vilket motsvarade 54 procent av vinsten.

En utdelningshöjning till 70 procents utdelningsgrad låg i korten inför rapporten, enligt en analytikerenkät från SME Direkt, men väntades inte nå upp till mer än 5,01 kronor per aktie.

Annika Falkengren pekar i rapporten på ett ”exceptionellt år präglat av hög volatilitet och negativa räntor.”

”Marknadsutvecklingen påverkade kundernas beteende och ledde till ökad efterfrågan på riskprodukter vilket i sin tur ledde till ett rekordhögt antal börsnoteringar i Norden”, skriver Annika Falkengren.

På den positiva sidan överraskade nettoresultat av finansiella transaktioner, som ökade mer än förväntat och kom in på 1169 Mkr. Det kan jämföras med 343 Mkr fjärde kvartalet 2014.

"Den höga volatiliteten och oljeprisutvecklingen ledde till en stor efterfrågan på säkrings- och riskhanteringstjänster inom både råvaru- och valutahandeln", kommenterar SEB i rapporten.

Kreditförlusterna blev också lägre än väntat på 219 Mkr mot väntade 332 Mkr och 310 Mkr samma period 2014.

Ett kraftigt minskat resultat jämfört med samma period i fjol var väntat, men resultatet kom in bättre än prognoserna.

Nettoresultatet på 4601 Mkr är drygt 20 procent bättre än väntat och kan jämföras med 5688 Mkr samma period 2014. Rörelseresultatet på 5505 Mkr kan jämföras med 6577 Mkr samma period 2014 och var 15 procent bättre än väntat.

Provisionsnettot, det vill säga skillnaden mellan intäkter och kostnader för avgiftsbelagda tjänster, blev något lägre än väntat och landade på 4043 Mkr – en minskning med 9 procent jämfört med samma period 2014.

Både betalningsprovisioner och kortavgifter minskade jämfört med 2014, skriver SEB. Låneprovisionerna var lägre jämfört med förra året på grund av att kunderna var mindre aktiva under året, skriver SEB vidare.

Det viktiga räntenettot, det vill säga skillnaden mellan ränteintäkter och räntekostnader, väntades vara svagt till följd av press på inlåningsmarginalerna. Det kom in i linje med förväntningarna på 4677 Mkr – en minskning på 7 procent jämfört med fjärde kvartalet 2014.

Minskningen jämfört med föregående år berodde på den negativa svenska reporäntan som var -0,35 procent under kvartalet, skriver SEB. Räntenettot var i princip oförändrat jämfört med tredje kvartalet.

Det kunddrivna räntenettot ökade något jämfört med fjärde kvartalet 2014.

”En negativ marginaleffekt på inlåningen motverkades av en positiv effekt från lånemarginaler samt högre lånevolymer”, skriver SEB.

Avkastningen på eget kapital uppgick till 13,2 procent. Kärnprimärkapitalrelationen steg till 18,8 procent, från 17,8 procent föregående kvartal.

Resultatet för helåret 2015 kom också in något bättre än väntat, men krymper jämfört med 2014. Rörelseresultatet blev knappt 20,9 miljarder kronor, mot 23,3 miljarder kronor 2014. Nettoresultatet på 16,6 miljarder kronor kan jämföras med 19,2 miljarder kronor 2014.

Rapporten i siffror
SEB, Q4 2015 Q4 2015, väntat Q4 2015, utfall Q4 2014, utfall
Mkr


Räntenetto 4666 4677 5010
Provisionsnetto 4154 4043 4553
Nettores fin transaktioner  980 1169 343
Totala inäkter 10795 11373 12763
Totala kostnader  5655 5571 5791
Kreditförluster 332 219 310
Rörelseresultat 4773 5505 6577
Nettoresultat 3805 4601 5688
Resultat/aktie (kr) 1,74 2,1 2,60
Utdelning/aktie 5,01 5,25 4,75

Jämför aktiedepåer - hitta lägsta courtaget (Extern tjänst)

Tyck till