ANNONS:
Till Di.se
SÖNDAG 22 OKT Sveriges bästa finanssajt 2017
MENY
START DI TV BÖRS & MARKNAD
Start Nyheter Marknadsnyheter

Räntor och valutor: USA-räntor och valutor

USA-räntorna har letat sig uppåt i spåren av åter stigande oljepriser, samtidigt som dollarn gått sidledes efter att ha tappat betydligt på onsdagen på neddragna förväntningar om Fed-höjningar.

Asienbörserna är överlag upp förutom Japan, med Nikkei 225 på -0,5 procent.

Den tioåriga statsobligationen i USA har stigit 7 punkter till 1,89 procent jämfört med svensk stängning på onsdagen, då räntorna även pressats ned av ett svagt tjänste-PMI.

Fed-guvernören Lael Brainard sade till Wall Street Journal att det finns starka skäl för att gå försiktigt fram med kommande räntehöjningar.

Hon är oroad för att spänningar på tillväxtmarknaderna inklusive Kina kan bromsa tillväxten i de utvecklade ekonomierna och spilla över till USA.

"Detta leder till svagare export, företagsinvesteringar och industriproduktion i USA, långsammare framsteg med att nå inflationsmålet, och finansiell åtstramning genom valutan och vidgade riskspreadar på finansiella tillgångar", sade hon och tillade att den senaste tidens utveckling stärker skälen för att avvakta och bevaka utvecklingen noga.

Tidningen konstaterar att Lael Brainard (som betraktas som en duva inom FOMC) ger en god inblick i hur Fed-chefen Janet Yellen tänker.

De två hade i oktober meningsskiljaktigheter om i vilken mån Phillips-kurvan fortsatt gäller (utväxlingen mellan arbetslöshet och inflation) men de har därefter varit synkade.

"Hon är utan tvekan någon som jag lägger stor uppmärksamhet på. Det känns lite för mig som att hon uttrycker idéer som kanske andra inom kommittén inklusive möjligen Yellen står bakom men inte känner sig ha möjlighet eller vilja att uttrycka lika klart", sade Lewis Alexander på Nomura Securities till Wall Street Journal.

På onsdagen sade Fed-chefen i New York, William Dudley, att beslutsfattare tar till sig det som händer på finansmarknaderna och i flödet av ekonomisk statistik, vilket kan ändra tillväxtutsikterna och riskbilden.

"Men jag tror att det är för tidigt att dra några starka slutsatser från vad vi har sett", sade han.

Goldman Sachs skriver i ett marknadsbrev att de ändrar sin prognos och tror nu att FOMC håller styrräntan oförändrad vid mötet den 15-16 mars.

"Inkommande data ser fortsatt ut att i stort ligga i linje med kommitténs utsikter, men de finansiella förhållandena har stramats åt betydligt, och företrädare låter allt mer som att de vill se mer data och bevaka marknadsutvecklingen. Vi tror därför att nästa räntehöjning kommer i juni, och ser totalt tre räntehöjningar i år", skriver Goldman Sachs.

De konstaterar att detta fortsatt är klart mer än vad marknaden tror, där det nu bara prissätts en sannolikhet på 50 procent att Fed höjer räntan alls i år, och 25 procents sannolikhet att de sänker räntan. En höjning med 25 punkter är fullt inprisad först i augusti 2017.

På valutamarknaden har dollarn gått sidledes runt 118-nivån mot yenen och strax under 1:11-nivån mot euron efter att ha tappat betydligt på onsdagen. Mätt som dollarindex handlade det om en försvagning om cirka 1,5 procent.

På torsdagens svenska agenda står en ny prognos från Migrationsverket, som även om det är en mycket svår prognos att göra påverkar synen på tillväxt och budgetsaldo.

Klockan 11 väntas EU-kommissionens prognos, och en fråga är hur mycket de ändrat inflationsbanan. ECB har flaggat för betydande revidering vid deras nästa prognos i mars.

Klockan 13 kommer räntebesked från Bank of England, som antas hålla oförändrat ett tag till. Denna gång även med ny

inflationsrapport, där analytikerna är inställda på nedreviderade inflationsprognoser och ett mjukt budskap.

Under eftermiddagen väntas industriorder i USA i december. Dessutom kommer nyanmälda arbetslösa förra veckan och produktivitet fjärde kvartalet.

USD/SEK 8:4416 (8:5012) EUR/USD 1:1088 (1:1034)
EUR/SEK 9:3601 (9:3803) USD/JPY 117:93 (118:19)
Jp obl 2 -0,18 (-0,17) Jp obl 10 0,07 (0,07)
Ty obl 2 -0,50 (-0,49) Ty obl 10 0,28 (0,29)
US obl 2 0,73 (0,70) US obl 10 1,89 (1,82)
Tyck till